Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania dot. zadań p. n.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań pn.:

1. Modernizacja drogi gminnej nr 292218K "Wola Piskulina - Parysz" w m. Wola Piskulina.

2. Modernizacja drogi gminnej nr 292114K "Wola Kosnowa - Główna Przez Wieś" w m. Wola  Kosnowa.

 

Zawiadomienie (pobierz)