Zakup odzieży ochronnej do działań bojowych oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łącko

pasek2 

Projekt współfinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie

 

Gmina Łącko w sierpniu 2018 r. zakończyła realizację projektu pn. „Zakup odzieży ochronnej do działań bojowych oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łącko” w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak, pozyskując dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W ramach zadania zakupiono:
- Aparat powietrzny oddechowy – dla OSP Maszkowice,
- Parawan GT 30, Urządzenie Hi-Lift First Responder 48, Latarki do hełmów z uchwytem – dla OSP Łącko,
- Buty koszarowe – dla OSP w Zarzeczu,
- Ubrania przeciw owadom błonoskrzydłym – dla OSP w Kadczy,
- 1 zestaw umundurowania bojowego – dla OSP w Czerńcu.

Koszt całkowity zadania: 11 402,46 zł.
Wysokość dofinansowania: 5 701,23 zł.