Modernizacja boiska sportowego w Jazowsku wraz z budową budynku socjalnego.

logo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Boisko LKS Budowlani pozbawione było właściwego standardu ze względu na brak budynku socjalnego jakim jest szatnia. Modernizacja budynku socjalnego spowodowała, iż obiekt stał się w pełni profesjonalny (jak na lokalne warunki) i oferował będzie maksimum tego, co infrastruktura tego typu może zawierać. Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie standardu boiska dla zwiększenia atrakcyjności jego wykorzystania i co za tym idzie – poprawy jakości oferty sportowo-rekreacyjnej miejscowości.

Rozbudowana infrastruktura sportowa  służy przede wszystkim mieszkańcom wsi Jazowsko, mieszkańcom całej gminy oraz klubom przyjeżdżającym na rozgrywki ligowe.

Koszt całkowity zadania po przetargu 525 297,99 zł.
Wysokość dofinansowania: 316 355 zł. uzyskane w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Zdjęcie 1 Budynek szatni w Jazowsku.
Zdjęcie 2 Budynek szatni w Jazowsku.
Zdjęcie 3 Budynek szatni w Jazowsku.