Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Kicznia.

prow Małe projekty            Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
                                        na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Gmina Łącko w czerwcu 2013 r. zakończyła realizację projektu  zakwalifikowanego,  przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Białych Górali i Lachów Sądeckich", do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów ".

Celem bezpośrednim renowacji zabytkowej kapliczki było  zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez rewitalizację budynków zabytkowych oraz zróżnicowanie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej  Ziemi Łąckiej. 

Kapliczka św. Tekli w Kiczni, położona na lekkim wzniesieniu, jest obiektem  charakterystycznym dla małej architektury w naszym regionie. Aby osiągnąć zamierzony cel prace restauracyjne objęły wymianę pokrycia dachowego i konstrukcji dachowej, wymianę drzwi wejściowych oraz rewitalizację otoczenia.

Realizacja operacji przyczyniła się do poprawy stanu technicznego kapliczki, pochodzącej z przełomu XVIII/XIX w., a także przywrócenia pierwotnego wyglądu nawiązującego do czasów jej powstania.


Koszt całkowity zadania: 20 075,32 zł.
Wysokość dofinansowania: 13 000,00 zł.
Okres realizacji: kwiecień – czerwiec 2013 r.

 

Zdjęcie 1 Figura św. Tekli.
Zdjęcie 2 Wnętrze kapliczki św. Tekli.
Zdjęcie 3 Wizyta konserwatorska.