Informacja „Szkoły na "6" w Gminie Łącko”

Informujemy, iż  od dnia 2 września 2020 r. uruchamiamy rekrutację ciągłą do projektu „Szkoły na "6" w Gminie Łącko”
Projekt pn.  “Szkoły na "6" w Gminie Łącko” realizowany jest przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w każdej Szkole realizującej projekt oraz na stronie: https://www.lacko.pl/rekrutacja-vii.html
 
Więcej informacji w Urzędzie Gminy w Łącku - Biuro projektowe - pokój nr 27.