Umowa o dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja infrastruktury amfiteatru na Górze Jeżowa w Łącku"

Obraz1

„Modernizacja infrastruktury amfiteatru na Górze Jeżowa w Łącku”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego


Końcem lipca br. Gmina Łącko podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury amfiteatru na Górze Jeżowa w Łącku”.

Celem projektu jest wzmocnienie lokalnej tożsamości kulturowej mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Łącko dzięki modernizacji infrastruktury amfiteatru leśnego na Górze Jeżowa w Łącku.

Zakres planowanych robót obejmie:

- Czyszczenie, odgrzybianie, ocyklinowanie, lakierowanie, impregnacja drewnianych elementów sceny (zadaszenie i podłoga);

- Czyszczenie, odgrzybianie, lakierowanie drewnianych elementów budynku garderoby;

- Odgrzybianie, lakierowanie drewnianych siedzisk na widowni;

- Wymiana kamer zewnętrznych, wykorzystywanych w transmisjach online.

Okres realizacji: 04.04.2022 r. – 30.11.2022 r.

Planowany całkowity koszt zadania: 255 001,78 zł, w tym:
wysokość dofinansowania: 180 000,00 zł
wkład własny budżetu Gminy Łącko: 45 004,78 zł.