Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obidza.

prow Małe projekty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego           na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Gmina Łącko realizuje projekt  zakwalifikowany,  przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Białych Górali i Lachów Sądeckich", do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów ".

Projekt ma na celu poprawę jakości i wzrost standardu życia mieszkańców oraz zaspokajanie potrzeb społecznych, edukacyjnych i kulturalnych poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej.

Zakres prac obejmuje demontaż i montaż nowej stolarki okiennej, malowanie sufitów i ścian, montaż wykładziny podłogowej, wykonanie instalacji elektrycznej i komputerowej. Ponadto zakupione zostaną 4 zestawy komputerowe i  biurka, drukarka oraz radiomagnetofon.

Realizacja niniejszego projektu pozytywnie wpłynie na tworzenie warunków do ciekawego i kreatywnego spędzenia czasu wolnego przez dzieci i młodzież.

 

Koszt całkowity zadania: 31 820,12 zł.
Wysokość dofinansowania: 21 052,00 zł.
Okres realizacji: kwiecień – grudzień 2012 r.