Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku

             nowe


 

Celem naszego ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców naszej gminy,
poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.


Obowiązki administratora danych osobowych przetwarzanych w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku wykonuje Kierownik OPS.

Aktualności


INFORMACJE

Aktualności

OPS-Informacje


                                          1200x1200Znalezione obrazy dla zapytania dla niesłyszących znaczek

pobrane (1)

                         


 facebokKLUB SENIORA           

   indeks OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ             

                        

 

rodek Pomocy Społecznej w Łącku

33-390 Łącko 445   

 NIP: 734-25-52-054       REGON: 004402416 

fax: (18) 41-40-743         e-mail: ops@lacko.pl       epuap1 Identyfikator : Lacko

 TELEFON:

 Kierownik  (18) 44-46-082, (18)41-40-734

Księgowość (18) 41-40-736

Pracownicy socjalni (18) 41-40-735

Inspektor Ochrony Danych   iod.ops@lacko.pl

Dział Świadczeń Rodzinnych (18) 41-40-731,  (18) 41-40-732,  

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 8.00 - 16.00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

OPS-Informacje Czytaj więcej: OPS-Informacje

DOFINANSOWANIA PROGRAMÓW

Obowiązek działań Informacyjnych (Dz. U. z 2021 r poz.953)

DOFINANSOWANIA  PROGRAMÓW

Pomoc Społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Pomoc Społeczna Czytaj więcej: Pomoc Społeczna

Program „Posiłek w szkole i w domu”

  Program rządowy „Posiłek w szkole i domu” na lata 2024-2028. / Monitor Polski z dnia 23 sierpnia 2023 r. poz.881/   Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.  Program...
 Program „Posiłek w... Czytaj więcej: Program „Posiłek w szkole i w domu”

Asystent Rodziny

Asystent rodziny – osoba przez pewien czas wspierająca rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Termin asystent został wyprowadzony od słowa „asysta”, które jest określeniem na osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą,...
Asystent Rodziny Czytaj więcej: Asystent Rodziny

Zakwaterowanie Obywateli Ukrainy

Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z...
 Zakwaterowanie Obywateli... Czytaj więcej: Zakwaterowanie Obywateli Ukrainy

Świadczenia Rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne , specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłki dla opiekunów, świadczenie rodzicielskie   AKTY PRAWNE Ustawa z dnia 28 listopada...
Świadczenia Rodzinne Czytaj więcej: Świadczenia Rodzinne

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi osób dorosłych, wykazujących zaburzenia wymienione w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego: chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne); upośledzonych umysłowo; osób wykazujących inne poważne zakłócenia czynności psychicznych,...
 Specjalistyczne usługi... Czytaj więcej: Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi
poprzednia
1 2 3 4 ... 5