Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku

             nowe


 

Celem naszego ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców naszej gminy,
poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.


Obowiązki administratora danych osobowych przetwarzanych w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku wykonuje Kierownik OPS.

"Dobry Start" dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Czytaj więcej: "Dobry Start" dla ucznia

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko

logotypy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku rozpoczął od 1 kwietnia 2016 roku realizację projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko

 Aktywizacja... Czytaj więcej: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

  STOP PRZEMOCY SZUKAJ POMOCY CO TO JEST PRZEMOC W RODZINIE? Przemoc w rodzinie jest to jednorazowe,albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób. W szczególności narażające je na niebezpieczeństwo utraty życia , zdrowia, naruszające ich godność,nietykalność cielesną, wolność - w...
 Przeciwdziałanie... Czytaj więcej: Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziała Przemocy w Rodzinie

Działania Zespołu ds. Przeciwdziała Przemocy w Rodzinie w gminie Łącko w 2022r. Zespół Interdyscyplinarny oprócz swojej priorytetowej działalności, do której został powołany tj. planowanie i realizacja działań pomocowych w oparciu o diagnozę potrzeb w tym realizacja procedury Niebieskiej Karty. W 2022r podejmował inicjatywę na rzecz...
 Zespół... Czytaj więcej: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziała Przemocy w Rodzinie

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY ŁĄCKO
NA LATA 2021-2025

 GMINNY PROGRAM... Czytaj więcej: GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Program operacyjny pomoc żywnościowa na lata 2014- 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącko informuje, że od miesiąca sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r. jest realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2016.

 Program operacyjny pomoc... Czytaj więcej: Program operacyjny pomoc żywnościowa na lata 2014- 2020

Projekt „RAZEM DO CELU”

 

 
 
Projekt „RAZEM DO CELU” Czytaj więcej: Projekt „RAZEM DO CELU”

Projekt "Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łącko"

 Projekt Czytaj więcej: Projekt "Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łącko"

Bezpieczny i aktywny senior

Celem głównym kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior” jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych. Uwrażliwienie społeczeństwa na kwestie związane z osobami starszymi pozwoli na wzmocnienie tradycyjnego, społecznie i kulturowo uwarunkowanego, opartego na rodzinnych wartościach obrazu osób starszych w społeczeństwie.

Bezpieczny i aktywny senior Czytaj więcej: Bezpieczny i aktywny senior