Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku

             nowe


 

Celem naszego ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców naszej gminy,
poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.


Obowiązki administratora danych osobowych przetwarzanych w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku wykonuje Kierownik OPS.

Stypendium Szkolne

Stypendium Szkolne WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W FORMIE ZASIŁKU SZKOLNEGO ORAZ STYPENDIUM SZKOLNEGO   Wniosek wraz z załącznikami należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku w terminie od 1 września do dnia 15 września – uczniowie a słuchacze kolegium do dnia 15 października W uzasadnionych przypadkach, wniosek o...
Stypendium Szkolne Czytaj więcej: Stypendium Szkolne

"Dobry Start" dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Czytaj więcej: "Dobry Start" dla ucznia

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko

logotypy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku rozpoczął od 1 kwietnia 2016 roku realizację projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko

 Aktywizacja... Czytaj więcej: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko

Przeciwdziałanie Przemocy Domowej

                                                    DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 Przeciwdziałanie... Czytaj więcej: Przeciwdziałanie Przemocy Domowej

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziała Przemocy Domowej

Ten element nie posiada opisu. Być może administrator serwisu dopiero go redaguje. Kliknij "więcej" aby przejść do treści rozszerzonej artykułu.
 Zespół...

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY ŁĄCKO
NA LATA 2021-2025

 GMINNY PROGRAM... Czytaj więcej: GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Program operacyjny pomoc żywnościowa na lata 2014- 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącko informuje, że od miesiąca sierpnia 2016 r. jest realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

 Program operacyjny pomoc... Czytaj więcej: Program operacyjny pomoc żywnościowa na lata 2014- 2020

Projekt „RAZEM DO CELU”

 

 
 
Projekt „RAZEM DO CELU” Czytaj więcej: Projekt „RAZEM DO CELU”

Projekt "Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łącko"

 Projekt Czytaj więcej: Projekt "Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łącko"