Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku

             nowe
 

Celem naszego ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców naszej gminy,
poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.


Obowiązki administratora danych osobowych przetwarzanych w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku wykonuje Kierownik OPS.

Podziel się:

Bezpieczny i aktywny senior

Celem głównym kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior” jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych. Uwrażliwienie społeczeństwa na kwestie związane z osobami starszymi pozwoli na wzmocnienie tradycyjnego, społecznie i kulturowo uwarunkowanego, opartego na rodzinnych wartościach obrazu osób starszych w społeczeństwie.

Bezpieczny i aktywny senior

Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie

Ten element nie posiada opisu. Być może administrator serwisu dopiero go redaguje. Kliknij "więcej" aby przejść do treści rozszerzonej artykułu.
Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie

Platforma e-Wnioski

Tutaj złożysz wniosek on-line o świadczenia np. 500+, becikowe. Aby to zrobić zaloguj się. Jeśli nie posiadasz konta załóż je. Zaloguj się korzystając z bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Profil zaufany możesz założyć on-line korzystając z bankowości elektronicznej.

   Platforma e-Wnioski

Druki, Formularze

W dziale tym zamieszczamy najważniejsze druki i formularze w formie plików PDF do pobrania i wydruku...
Druki, Formularze

Galeria

Podejmowane działania dla społeczności lokalnej – na fotografii.
Galeria

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

Biuletyn Informacji Publicznej

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać , wykorzystując własne uprawnienia i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej ,współpracując w tym...
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej