Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku

             nowe
 

Celem naszego ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców naszej gminy,
poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.


Obowiązki administratora danych osobowych przetwarzanych w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku wykonuje Kierownik OPS.

Podziel się:

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać , wykorzystując własne uprawnienia i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej ,współpracując w tym...
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej działające na terenie Powiatu Nowosądeckiego

Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować Państwa, że Powiat Nowosądecki został objęty działaniem programu nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonującym w Polsce od 2016 roku. W ramach tego programu mieszkańcy Gminy Łącko mogą skorzystać z darmowego...
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej działające na terenie Powiatu Nowosądeckiego

Ochrona Danych Osobowych

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĄCKU

Ochrona Danych Osobowych

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej   Wstęp deklaracji Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie...
Deklaracja Dostępności
poprzednia 1 ... 2 3 4 następna