Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku

             nowe


 

Celem naszego ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców naszej gminy,
poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.


Obowiązki administratora danych osobowych przetwarzanych w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku wykonuje Kierownik OPS.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej działające na terenie Powiatu Nowosądeckiego

Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować Państwa, że Powiat Nowosądecki został objęty działaniem programu nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonującym w Polsce od 2016 roku. W ramach tego programu mieszkańcy Gminy Łącko mogą skorzystać z darmowego...
 Punkty nieodpłatnej... Czytaj więcej: Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej działające na terenie Powiatu Nowosądeckiego

Ochrona Danych Osobowych

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĄCKU

Ochrona Danych Osobowych Czytaj więcej: Ochrona Danych Osobowych

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej   Wstęp deklaracji Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie...
Deklaracja Dostępności Czytaj więcej: Deklaracja Dostępności
1 ... 3 4 5
następna