Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie

Podziel się:

Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie.

Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie, ukierunkowany jest on na : 1.         Zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań. 2.         Całościowe rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta. 3.         Motywowanie osób uzależnionych oraz współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w zakładach...
Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie.

Harmonogram dyżurów

Plan dyżurów realizowanych w punkcie konsultacyjnym dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie...

Harmonogram  dyżurów