Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie

 Bez tytułu

Projekt Socjalny mający na celu rozwój lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin - poprzez udostępnienie poradnictwa specjalistycznego i oferty grup wsparcia w ramach w ramach Punktu Konsultacyjnego

                Wojewoda przyznał na rok 2021 dotację celową w wysokości 49 848 zł  – jako wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej). Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej.

Środki własne przeznaczone w 2021 roku na projekt wynoszą 6499,79 zł

Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie.

Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie, ukierunkowany jest on na : 1.         Zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań. 2.         Całościowe rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta. 3.         Motywowanie osób uzależnionych oraz współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w zakładach...
 Punkt Konsultacyjny dla... Czytaj więcej: Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie.

Punkt Konsultacyjny - Harmonogram dyżurów

Plan dyżurów realizowanych w punkcie konsultacyjnym dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie...

 Punkt Konsultacyjny -... Czytaj więcej: Punkt Konsultacyjny - Harmonogram dyżurów