Aktualności


INFORMACJE

Podziel się:

Terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać: - drogą elektroniczną od 1 lutego 2021 r. za pośrednictwem: systemu bankowości elektronicznej banków: za pomocą portalu Emp@tia ( dla osób posiadających profil zaufany lub podpis elektroniczny)  za pomocą Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS; - osobiście drogą...
Terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, przeprowadza rozeznanie potrzeb w Gminie Łącko na usługę asystenta osobistego osoby...
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Życzenia bożonarodzeniowe

                                             Boże Narodzenie 2020 r

Życzenia bożonarodzeniowe

Zapytania ofertowe

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym - Pedagog, Psycholog,...
Zapytania ofertowe

Pomoc żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że w dniu 26 listopada 2020 r. zatwierdzona została zmiana w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego, uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ z 200% do 220% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego do świadczeń z pomocy...
Pomoc żywnościowa

Wsparcie dla seniora

Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

Wsparcie dla seniora

Zawieszenie działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Zagorzynie

OGŁOSZENIE W związku z DECYZJĄ Nr 192/2020 (POLECENIE NR 268/2020) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30.10.2020r. i rekomendacjami Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego czasowo zawieszam działalność w: Placówce Wsparcia Dziennego w Zagorzynie Od dnia 02.10.2020 do odwołania Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w...
Zawieszenie działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Zagorzynie

Rekrutacja do projektu

Gmina Łącko - Beneficjent projektu pn. „RAZEM DO CELU” informuje, że od  21. 11.2020 r. do 20.11.2020 r. uruchamia rekrutację do w/w projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś priorytetowa Region spójny społecznie,...
Rekrutacja do projektu

Możliwość porad i konsultacji telefonicznych w okresie Pandemii koronawirusa

Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin w kryzysie w Łącku

Możliwość porad i konsultacji telefonicznych

 

Specjalista

Dzień /godzina

Radca Prawny

 

Poniedziałek

16:00-17:00

Piątek

14:00-16:00

18 4140747

Psycholog- Psychoterapeuta

Wtorek

13:00- 14:00

606-465-883

Pracownik Socjalny

Środa

15:30-17:30

Piątek

14:00-16:00

517-579-558

Psycholog

Czwartek

10:00-12:00

517-579-558

 

 

 

 

 


Możliwość porad i konsultacji telefonicznych w okresie Pandemii koronawirusa
poprzednia 1 2 3 4 ... 12 następna