Aktualności

Stypendium szkolne

 


Podziel się:

Przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje,

że od 01.09.2019 r. do 16.09.2019 r.

w siedzibie Świadczeń Rodzinnych (tj. budynek przy zajezdni autobusowej – wejście przez poczekalnię autobusową) przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019 / 2020.

 

Kryterium dochodowe wynosi 528 zł na osobę

(dochody liczone za miesiąc sierpień 2019 r.)

WNIOSEK

Przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego

Ogłoszenie o możliwości zatrudnienia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku poszukuje osoby posiadającej kwalifikacje w zawodzie opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej (lub tożsame) i posiadającej prawo jazdy do świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od poniedziałku do piątku oraz soboty, niedziele i święta, które ze...
Ogłoszenie o możliwości zatrudnienia

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego dotyczącego przystąpienia do współpracy przy realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł”

 

 W dniu 9 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina uczestniczył w uroczystym podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego przystąpienia do współpracy przy realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego dotyczącego przystąpienia do współpracy przy realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł”

Informacja o ponownym składaniu wniosków na objęcie uczniów dożywianiem w szklole i przedszkolu

Kierownik Ośrodka  Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że rodzice uczniów  którzy chcą by ich dzieci skorzystały w szkole lub przedszkolu z ciepłego posiłku w ramach programu ,, Posiłek w szkole i w domu ,, w okresie od września do grudnia 2019 powinni zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w  Łącku  i złożyć nowy wniosek...
Informacja o ponownym składaniu wniosków na objęcie uczniów dożywianiem w szklole i przedszkolu

Wydawanie skierowania upoważniającego do otrzymania pomocy żywnościowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącko informuje, że od miesiąca lipca 2019 do czerwca 2020 r. jest realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr...
 Wydawanie skierowania upoważniającego do otrzymania pomocy żywnościowej

Świadczenie wychowawcze – 500+

Zgodnie ze zmianami świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 r. będzie przysługiwało wszystkim dzieciom bez względu na osiągany przez rodzinę dochód do 18 roku życia dziecka.
Zmiany w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin:
  1. Brak wymogu ustalania alimentów
Od 1 lipca 2019 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko, co oznacza to także  likwidacje czasochłonnej procedury stosowanej przez gminy.
  1. Przyznanie świadczenia z programu rządowego „Rodzina 500+” w postaci dodatku wychowawczego dzieciom, które zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo- wychowawczych
  2. Wprowadzenie szczególnego, 3 – miesięcznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko.
Wprowadzenie ww. szczególnego terminu, którego zachowanie daje prawo do świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka. Proponowane rozwiązanie dotyczy odpowiednio także opiekuna prawnego i opiekuna faktycznego.
  1. Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku.
Takie rozwiązanie pozwala na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców , w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub śmierci rodzica, który złożył wniosek o świadczenie, ale zmarł przed jego rozpatrzeniem.
 
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/najwazniejsze-zmiany-w-programie-rodzina-500
Świadczenie wychowawcze – 500+

Świadczenie wychowawcze – 500 + od 1 lipca 2019 r.

Świadczenie wychowawcze – 500 + od 1 lipca 2019 r. Bez dochodu na pierwsze dziecko

Świadczenie wychowawcze – 500 + od 1 lipca 2019 r.

Piknik rodzinny

W niedzielę 16 czerwca odbył się Piknik Rodzinny „Powitanie lata” nad Dunajcem!

Piknik rodzinny

Projekt "Małopolska Niania 2.0"

 Ogłoszono nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0"

Projekt „Małopolska Niania 2.0” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności

Pismo ws naboru_gminy

Regulamin naboru 2019

UMOWA UAKTYWNIAJACA_2019

WNIOSEK_2019

zal 1 wniosek_2019

zal 2 analiza gmin_2019

zal 3 wzor promesy 2019

zal 4 wzor umowy o powierzenie grantu_2019

zal 5 wzor umowy uaktywniajacej_2019

Projekt
poprzednia 1 2 3 4 ... 8 następna