Aktualności

Informacja - Żywność

 


Podziel się:

Rekrutacja do projektu "RAZEM DO CELU"

Gmina Łącko - Beneficjent projektu pn. „RAZEM DO CELU” informuje, że od 21.10.2019 r. do 31.10.2019 r. uruchamia rekrutację do w/w projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś priorytetowa Region spójny społecznie, Działanie...
Rekrutacja do projektu

Dystrybucja żywności w ramach Programu POPŻ 2019\2020

Szanowni Państwo

Informujemy ze względu na późno zaczęte przetargi przez Ministerstwo w roku 2019 rozpoczynamy dystrybucję żywności w ramach Programu POPŻ 2019\2020 dopiero od grudnia. Bardzo prosimy osoby zainteresowane otrzymaniem powyższego towaru o zgłaszanie się po odbiór skierowań.

Dystrybucja żywności w ramach Programu POPŻ 2019\2020

Przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje,

że od 01.09.2019 r. do 16.09.2019 r.

w siedzibie Świadczeń Rodzinnych (tj. budynek przy zajezdni autobusowej – wejście przez poczekalnię autobusową) przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019 / 2020.

 

Kryterium dochodowe wynosi 528 zł na osobę

(dochody liczone za miesiąc sierpień 2019 r.)

WNIOSEK

Przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego

Ogłoszenie o możliwości zatrudnienia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku poszukuje osoby posiadającej kwalifikacje w zawodzie opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej (lub tożsame) i posiadającej prawo jazdy do świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od poniedziałku do piątku oraz soboty, niedziele i święta, które ze...
Ogłoszenie o możliwości zatrudnienia

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego dotyczącego przystąpienia do współpracy przy realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł”

 

 W dniu 9 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina uczestniczył w uroczystym podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego przystąpienia do współpracy przy realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego dotyczącego przystąpienia do współpracy przy realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł”

Informacja o ponownym składaniu wniosków na objęcie uczniów dożywianiem w szklole i przedszkolu

Kierownik Ośrodka  Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że rodzice uczniów  którzy chcą by ich dzieci skorzystały w szkole lub przedszkolu z ciepłego posiłku w ramach programu ,, Posiłek w szkole i w domu ,, w okresie od września do grudnia 2019 powinni zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w  Łącku  i złożyć nowy wniosek...
Informacja o ponownym składaniu wniosków na objęcie uczniów dożywianiem w szklole i przedszkolu

Wydawanie skierowania upoważniającego do otrzymania pomocy żywnościowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącko informuje, że od miesiąca lipca 2019 do czerwca 2020 r. jest realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr...
 Wydawanie skierowania upoważniającego do otrzymania pomocy żywnościowej

Świadczenie wychowawcze – 500+

Zgodnie ze zmianami świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 r. będzie przysługiwało wszystkim dzieciom bez względu na osiągany przez rodzinę dochód do 18 roku życia dziecka.
Zmiany w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin:
  1. Brak wymogu ustalania alimentów
Od 1 lipca 2019 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko, co oznacza to także  likwidacje czasochłonnej procedury stosowanej przez gminy.
  1. Przyznanie świadczenia z programu rządowego „Rodzina 500+” w postaci dodatku wychowawczego dzieciom, które zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo- wychowawczych
  2. Wprowadzenie szczególnego, 3 – miesięcznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko.
Wprowadzenie ww. szczególnego terminu, którego zachowanie daje prawo do świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka. Proponowane rozwiązanie dotyczy odpowiednio także opiekuna prawnego i opiekuna faktycznego.
  1. Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku.
Takie rozwiązanie pozwala na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców , w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub śmierci rodzica, który złożył wniosek o świadczenie, ale zmarł przed jego rozpatrzeniem.
 
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/najwazniejsze-zmiany-w-programie-rodzina-500
Świadczenie wychowawcze – 500+

Świadczenie wychowawcze – 500 + od 1 lipca 2019 r.

Świadczenie wychowawcze – 500 + od 1 lipca 2019 r. Bez dochodu na pierwsze dziecko

Świadczenie wychowawcze – 500 + od 1 lipca 2019 r.
poprzednia 1 2 3 4 ... 8 następna