Aktualności

OGŁOSZENIA

Podziel się:

O G Ł O S Z E N I E Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku

Szanowni Państwo Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu stanu epidemii obowiązującego do odwołania w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności aktualnej sytuacji epidemicznej na terenie powiatu nowosądeckiego, WSTRZYMUJĘ OBSŁUGĘ BEZPOŚREDNIĄ KLIENTÓW   OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĄCKU REALIZUJE...
O G Ł O S Z E N I E  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku

Przedłużenie zawieszenia działalności w: Placówce Wsparcia Dziennego w Zagorzynie oraz Klubie Senior + w Łącku

OGŁOSZENIE W związku z DECYZJĄ Nr 103/2020 (POLECENIE NR 37/2020) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30.07.2020r. i  rekomendacjami Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego czasowo zawieszam działalność w: Placówce Wsparcia Dziennego w Zagorzynie Klubie Senior + w Łącku , w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 16 sierpnia...
Przedłużenie zawieszenia działalności w:  Placówce Wsparcia Dziennego w Zagorzynie oraz  Klubie Senior + w Łącku

Informacja dotycząca programu „ Posiłek w szkole i w domu ”

INFORMACJA                                                                                                Ośrodek   Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że od dnia 17.08.2020 rodzice dzieci   którzy chcą skorzystać z programu ,, Posiłek w szkole i w...
Informacja dotycząca  programu „ Posiłek w szkole i w domu ”

Przedłużenie zawieszenia działalności w: Placówce Wsparcia Dziennego w Zagorzynie oraz Klubie Senior + w Łącku

W związku z DECYZJĄ Nr 29/2020 (POLECENIE NR 89/2020) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 16.07.2020r. i  rekomendacjami Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego czasowo zawieszam działalność w: Placówce Wsparcia Dziennego w Zagorzynie Klubie Senior + w Łącku , w terminie od dnia 20 lipca 2020 roku do dnia 2 sierpnia 2020...
Przedłużenie zawieszenia działalności w:  Placówce Wsparcia Dziennego w Zagorzynie oraz  Klubie Senior + w Łącku

TRZECI NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

  Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu...
TRZECI NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

Czasowe zawieszenie działalności w: Placówce Wsparcia Dziennego w Zagorzynie oraz Klubie Senior + w Łącku

OGŁOSZENIE   W związku z DECYZJĄ Nr 26/2020 (POLECENIE NR 84/2020) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 02.07.2020r. i  rekomendacjami Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego czasowo zawieszam działalność w: Placówce Wsparcia Dziennego w Zagorzynie Klubie Senior + w Łącku , w terminie od dnia 6 lipca 2020 roku do dnia 19...
Czasowe zawieszenie działalności w:  Placówce Wsparcia Dziennego w Zagorzynie oraz  Klubie Senior + w Łącku

O G Ł O S Z E N I E Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku

O G Ł O S Z E N I E Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku Szanowni Państwo  W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o zapewnienie Państwa bezpieczeństwa informuję, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku  REALIZUJE ZADANIA NIEZBĘDNE DO ZAPEWNIENIA POMOCY OBYWATELOM   OBSŁUGĘ...
O G Ł O S Z E N I E  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku

Informacja na temat nowo utworzonego mieszkania chronionego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że zostało utworzone mieszkanie chronione w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”Mieszkanie chronione przeznacza się dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu, do których orzeczono...
Informacja na temat nowo utworzonego mieszkania chronionego

ANKIETA

Zwracamy się do Państwa z prośba o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli ocenić skalę problemu zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Łącko oraz opracować diagnozę przydatną do tworzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na kolejne lata. Aby opracować diagnozę potrzebna jest współpraca całej społeczności...
ANKIETA
poprzednia 1 2 3 4 ... 11 następna