Aktualności

PILNE

INFORMACJA

W dniu

9 czerwca 2023 roku (piątek)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku

Będzie nieczynny

Za utrudnienia przepraszamy

                     Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku

                 mgr Artur Kotas


PILNE

PILNE

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że w m-cu Czerwcu 2023 r. Radca Prawny nie będzie udzielał porad w Punkcie Konsultacyjnym  dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie.

PILNE

Nabór do klas pierwszych Szkoły Podstawowej

Specjalny WychowawczySpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Sączuim. M. Grzegorzewskiej w Nowym Sączu

ogłasza nabór do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 5

Gmina Łącko str. 1>>>

Gmina Łącko str. 1>>>

Plakat rekrutacyjny>>>

 Nabór do klas pierwszych...

INFORMACJA

Informuję, że w związku ze szkoleniem pracowników socjalnych  w dniu

02.06.2023r

(piątek)

Pracownicy socjalni

Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku

Nie przyjmują klientów

Za utrudnienia przepraszamy

                     Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku

                 mgr Artur Kotas

INFORMACJA

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus

Podprogram 2021 Plus

Wytyczne na Podprogram 2021 Plus

Uwaga! Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

Ważna informacja dla Ośrodków Pomocy Społecznej:

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2021 Plus (przed 15 maja br.), nie ma obowiązku ponownego wydawania skierowań.

 Programu Operacyjnego...

Zapytanie Ofertowe - Psycholog

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.( Dz. U. z 2005  poz. 1598 z późń.zm).

 Zapytanie Ofertowe -... Czytaj więcej: Zapytanie Ofertowe - Psycholog

Zapytanie ofertowe

Przedmiotemzamówieniajestświadczeniespecjalistycznychusługopiekuńczychdla
kobietyzrozpoznaniemzaburzeńpsychicznychwwymiarze2godzin(zegarowych)
tygodniowo w formie psychoterapii indywidualnej realizowanych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Łącko. Usługi świadczone będą na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. z 2005 poz. 1598z     późń.zmprzezosobęposiadającąspecjalistyczneprzygotowaniezawodowe-
psycholog/psychoterapeutaipolegaćbędąnauczeniuirozwijaniuumiejętności
niezbędnych do samodzielnego życia

Zapytanie ofertowe Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe

Anonimowy portal dla ludzi szukających pomocy GiveAndGetHelp.com działa już w wersji ukraińskiej! GiveAndGetHelp.com, анонімний чат для людей, які шукають допомоги, тепер доступний українською!

W dzisiejszych czasach Internet to nie tylko miejsce szybkiego pozyskiwania informacji, ale także nawiązywania kontaktów, relacji, otrzymywania życzliwych porad. Dzięki uruchomieniu platformy GiveAndGetHelp.com również w języku ukraińskim, osoby posługujące się tym językiem, mogą uzyskać darmową pomoc psychologiczną oraz wsparcie od...
 Anonimowy portal dla... Czytaj więcej: Anonimowy portal dla ludzi szukających pomocy GiveAndGetHelp.com działa już w wersji ukraińskiej! GiveAndGetHelp.com, анонімний чат для людей, які шукають допомоги, тепер доступний українською!

Zapytanie Ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla kobiety z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych w wymiarze 2 godzin (zegarowych) tygodniowo w formie psychoterapii indywidualnej realizowanych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Łącko. Usługi świadczone będą na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. z 2005 poz. 1598 z późń.zm)  przez osobę posiadającą specjalistyczne przygotowanie zawodowe- psycholog/psychoterapeuta i polegać będą na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Zapytanie Ofertowe Czytaj więcej: Zapytanie Ofertowe