Aktualności

Zapytanie ofertowe- Pedagog, neuropsycholog, rehabilitant

Usługi Specjalistyczne

 Zapytanie ofertowe-... Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe- Pedagog, neuropsycholog, rehabilitant

Zapytanie ofertowe - Psycholog

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla kobiety z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych w wymiarze 8 godzin (zegarowych) miesięcznie w formie psychoterapii indywidualnej realizowanych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Łącko. Usługi świadczone będą na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. z 2005 poz. 1598 z późń.zm)  przez osobę posiadającą specjalistyczne przygotowanie zawodowe- psycholog/psychoterapeuta i polegać będą na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia

 Zapytanie ofertowe -... Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe - Psycholog

Wnioski na żywność

 55

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje o możliwości składania wniosków o pomoc żywnościową w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

- Podprogram 2023.

Kryterium umożliwiające korzystanie z Podprogramu 2023 stanowi kwotę:

- 1410 zł/ osobę w rodzinie

- 1823,60 zł/ osoba samotnie gospodarująca

Wnioski przyjmowane są w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku .

 

Wnioski na żywność

PRZYDATNE ADRESY I TELEFONY

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

"NIEBIESKA LINIA" tel./fax: (022) 668 70 00,  800-12-00-02

*

OGÓLNOPOLSKI I BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

tel. 116 111 www.116111.pl

*

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku

tel. 18 414-07-35

*

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Sączu

ul. Waryńskiego 1,33-300 Nowy Sącz

 tel. 18 473-14-08

Filia w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15, 33 – 340 Stary Sącz

 tel. 18 446-13-60

*

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

ul. Św. Kunegundy 62,

 tel.: 530-790-004;

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 8.00 – 15.00.

*

Lokalny Punkt Pomocy w Limanowej

Ul. Piłsudskiego 20, 34 -600 Limanowa

Tel. 794-001-245

*

Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

 Ul. Ludwika Waryńskiego 1, 33-300 Nowy Sącz

Tel.: 18 440 71 31

                                                *

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Il. Zygmunta Augusta 8, 34-600 Limanowa

Tel. W godzinach 7:15 – 15:15 18 333-79-12, 573-782-441

Po godz. 15.15 883-211-552

*

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej

Os. Krakowiaków 46, tel. 12 425-81-70, 606-618-014

PRZYDATNE ADRESY I TELEFONY

Świadczenie wspierające i świadczenie pielęgnacyjne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku  informuję, że od 1 stycznia 2024r. wejdzie w życie ustawa o świadczeniu wspierającym Celem świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom niepełnosprawnym mającym potrzebę wsparcia pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych...
 Świadczenie wspierające... Czytaj więcej: Świadczenie wspierające i świadczenie pielęgnacyjne

Posiłek w szkole i w domu

Ośrodek   Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że od dnia 01.08.2023  rodzice dzieci którzy chcą skorzystać z programu ,, Posiłek w szkole i w domu ,, w okresie od  września  dogrudnia  2023  powinni  zgłosić  się do Ośrodka Pomocy Społecznej w  Łącku  i złożyć nowy wniosek.
     Jednocześnie informujemy, że program „ Posiłek w szkole i w domu ”  przysługuje rodzinom, jeżeli dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty  1200,00 zł (200 % kryterium dochodowego ) oraz występuje jeden z  powodów do udzielenia pomocy wymieniony w art. 7 ust. 2-15  ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność).
      W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z OPS w Łącku 18 444 60 82 ,18 414 07 43, 18 414 07 35.
Posiłek w szkole i w domu

POPŻ - Podprogram 2021 Plu

 

55

PRogeram

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że dystrybucja produktów spożywczych POPŻ - Podprogram 2021 Plus odbędzie się w dniu 19 lipca 2023 r. w godz. 7:30 - 15:00 w Remizie ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku.

 

 

POPŻ - Podprogram 2021 Plu

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

         Kapitał   

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że w dniach 22.06.2023 i 26.06.2023 w Klubie Seniora w Łącku odbyły się warsztaty w ramach działań Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus.

W warsztatach wzięły udział osoby z Gminy Łącko, korzystające z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 Plus.

 Programu Operacyjnego...

Praca

Praca dla Osób Niepełnosprawnych

Krościenko.....

Łącko.....

Szczawnica.....

Praca