Aktualności


INFORMACJE

Podziel się:

Informacja na temat nowo utworzonego mieszkania chronionego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że zostało utworzone mieszkanie chronione w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”Mieszkanie chronione przeznacza się dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu, do których orzeczono...
Informacja na temat nowo utworzonego mieszkania chronionego

ANKIETA

Zwracamy się do Państwa z prośba o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli ocenić skalę problemu zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Łącko oraz opracować diagnozę przydatną do tworzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na kolejne lata. Aby opracować diagnozę potrzebna jest współpraca całej społeczności...
ANKIETA

Informacja

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku

Szanowni Państwo

  Zgodnie z §12 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.poz.878)

Informuję

Informacja

Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019

Pomoc Żywnościowa

Infolinia dla seniorów - zmiana godzin funkcjonowania

Informacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące zmian godzin funkcjonowania infolinii dla seniorów: 

Infolinia dla seniorów - zmiana godzin funkcjonowania

Przekazanie maseczek przez grupę „Szyjemy maseczki okolice Łącka” dla Domów Pomocy Społecznej.

Za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku, grupa „Szyjemy maseczki okolice Łącka” przekazała do dwóch placówek tj:   Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 155 – 500 uszytych maseczek oraz Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach  400 maseczek , które będą służyć zarówno pracownikom jak i podopiecznym.

W imieniu obdarowanych kierujemy serdeczne podziękowanie dla wszystkich osób zaangażowanych w szycie maseczek ochronnych, które od Was otrzymaliśmy. 

W ten sposób wspólnymi siłami walczymy z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Naszym  Powiecie .

Przekazanie maseczek przez grupę „Szyjemy maseczki okolice Łącka” dla Domów Pomocy Społecznej.

Informacja o funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy

O G Ł O S Z E N I E

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku

Szanowni Państwo

Informacja o funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy

Informacja o funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy w Wielki Piątek

W dniu 10.04.2020 r. (tj. Wielki Piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku funkcjonuje do godz. 12:00.
Informacja o funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy w Wielki Piątek

Program „Posiłek w szkole i w domu"

Ze względu na to, że dzieci którym Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał dożywianie w szkołach (obiady w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”) nie mogą korzystać z tej formy pomocy, możliwa jest zmiana sposobu dożywiania z posiłków na artykuły żywnościowe i w szczególnie uzasadnionych przypadkach na świadczenie finansowe....
Program „Posiłek w szkole i w domu