Program „Opieka wytchnieniowa ” - finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Opieka wytchnieniowa 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku  przystąpił do Programu ,, Opieka wytchnieniowa ,, w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program na terenie Gminy Łącko jest realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania  osoby niepełnosprawnej.

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

 

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności , zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego które wymagają usługi opieki wytchnieniowej .

 

      Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 18 414 0743

Opieka Wytchnieniowa Edycja 2023 r

 de   

 

PROGRAM ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA ,,  - edycja 2023- finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku  informuje, że przystąpił do realizacji  Programu ,, Opieka wytchnieniowa ,, - edycja 2023  finansowana ze środków  Funduszu Solidarnościowego.

 

 Opieka Wytchnieniowa... Czytaj więcej: Opieka Wytchnieniowa Edycja 2023 r

,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA ,, - edycja 2022

fdde

PROGRAM ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA ,,  - edycja 2022- finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

  ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA... Czytaj więcej: ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA ,, - edycja 2022

Opieka wytchnieniowa


fdde

,, Opieka wytchnieniowa ,, - edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Opieka wytchnieniowa Czytaj więcej: Opieka wytchnieniowa