Opieka wytchnieniowa

fdde

Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku  przystąpił do Programu ,, Opieka wytchnieniowa ,, - edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program na terenie Gminy Łącko jest realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania  osoby niepełnosprawnej.

Realizacja Programu  na terenie Gminy Łącko – 2021 r.

Kwota dofinansowania – 89 882,00 zł

Całkowita wartość –        89 882,00 zł

 Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

 

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności , zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego które wymagają usługi opieki wytchnieniowej .

 

Realizacja Programu

        Na terenie Gminy Łącko wsparciem w formie opieki wytchnieniowej  objętych    zostało 11 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnymi członkami rodzin,   które realizowało wsparcie w łącznym wymiarze 2203 godziny. 

      

 

      Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 18 414 0743