Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem Placówki Wsparcia Dziennego w Zagorzynie

Zarządzenie nr 7
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku
z dnia 4 kwietnia 2024 r.
w sprawie przyjęcia zasad zapewniających bezpieczne relacje między małoletnim
a personelem Placówki Wsparcia Dziennego w Zagorzynie

>>>>>>