Zakup wyposażenia dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku

 

logo na www

 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


Gmina Łącko zakończyła realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku” w ramach Programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Koszt całkowity zadania: 161 732,70 zł, w tym:
wysokość dofinansowania: 129 386,16 zł
wkład własny budżetu Gminy Łącko: 32 346,54 zł.