Gmina Łącko – przewodnik turystyczny

Prow-male

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gmina Łącko w okresie od kwietnia do grudnia 2014 r. realizowała projekt „Gmina Łącko – przewodnik turystyczny” zakwalifikowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Białych Górali i Lachów Sądeckich” do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Celem bezpośrednim operacji było upowszechnienie walorów Gminy Łącko oraz rozwój turystyki i rekreacji poprzez wydanie przewodnika turystycznego.

Publikacja poprzez tekst i fotografie ukazuje najważniejsze miejsca, wydarzenia, produkty tradycyjne, święta lokalne i ludzi wpisujących się w historię naszej gminy. Realizacja projektu przyczyni się do popularyzacji walorów turystycznych, geograficzno-krajobrazowych i kulturowych obszaru LGD.

Koszt całkowity zadania: 31 500 zł
Wysokość dofinansowania: 24 000 zł
Okres realizacji: kwiecień - grudzień 2014 r.