Projekty UE

W dziale tym prezentujemy akualnie realizowane projekty dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych funduszy:

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

Gmina Łącko, działając zgodnie z art. 39 USTAWA z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Ochrona klimatu na obszarze pogranicza polsko-słowackiego”, zwanego dalej...
 Ogłoszenie o naborze... Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maszkowice - etap II B wraz z budową sieci wodociągowej

prow

 Budowa sieci kanalizacji... Czytaj więcej: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maszkowice - etap II B wraz z budową sieci wodociągowej

Nowe wyposażenie trafiło do świetlic w Brzynie i Woli Kosnowej

Świetlice wiejskie w Brzynie i Woli Kosnowej zostały doposażone dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Łącko w ramach konkursu "Małopolskie świetlice wiejskie 2022", współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego oraz Gminy Łącko. Do świetlicy w Brzynie zakupiono: - wyposażenie zaplecza kuchennego (kociołek elektryczny,...
 Nowe wyposażenie... Czytaj więcej: Nowe wyposażenie trafiło do świetlic w Brzynie i Woli Kosnowej

Małopolskie Świetlice Wiejskie 2022 w Gminie Łącko

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Gmina Łącko, w ramach konkursu pn. “Małopolskie świetlice wiejskie 2022”, otrzymała dofinansowanie na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w dwóch miejscowościach. Całkowity koszt zakupu wyposażenia do świetlicy w Brzynie planowany jest na poziomie 27 110 zł, w tym...
 Małopolskie Świetlice... Czytaj więcej: Małopolskie Świetlice Wiejskie 2022 w Gminie Łącko

Projekt "Szkoły na "6" w Gminie Łącko"

Projekt pn. „Szkoły na „6” w Gminie Łącko" współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie, 10.1.3 Edukacja w Szkołach Prowadzących Kształcenie Ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
 
 
 
 Projekt Czytaj więcej: Projekt "Szkoły na "6" w Gminie Łącko"

Modernizacja infrastruktury amfiteatru na Górze Jeżowa w Łącku

Obraz1

„Modernizacja infrastruktury amfiteatru na Górze Jeżowa w Łącku”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

 Modernizacja... Czytaj więcej: Modernizacja infrastruktury amfiteatru na Górze Jeżowa w Łącku

Umowa o dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja infrastruktury amfiteatru na Górze Jeżowa w Łącku"

Obraz1

„Modernizacja infrastruktury amfiteatru na Górze Jeżowa w Łącku”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

 Umowa o dofinansowanie... Czytaj więcej: Umowa o dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja infrastruktury amfiteatru na Górze Jeżowa w Łącku"

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko – II etap

  Gmina Łącko realizuje projekt pt. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko – II etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza,...
 Poprawa jakości... Czytaj więcej: Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko – II etap

Projekt "Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łącko"

Ten element nie posiada opisu. Być może administrator serwisu dopiero go redaguje. Kliknij "więcej" aby przejść do treści rozszerzonej artykułu.
 Projekt Czytaj więcej: Projekt "Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łącko"
poprzednia
1 2 3 4 ... 10