Projekty UE

W dziale tym prezentujemy akualnie realizowane projekty dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych funduszy:

Zakończenie projektu „Energia z natury - kampania informacyjno-promocyjna w Gminie Łącko”

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zadanie skierowane było do min. 5 tyś osób - społeczności Małopolski w tym do około 500 młodych osób zamieszkujących obszar Gminy Łącko, które zwiększyły swoją wiedzę i umiejętności w zakresie:  energii odnawialnej - woda, słonce, wiatr,...
 Zakończenie projektu... Czytaj więcej: Zakończenie projektu „Energia z natury - kampania informacyjno-promocyjna w Gminie Łącko”

Termomodernizacja szkół w miejscowościach Kadcza i Zarzecze

  Beneficjent: Gmina Łącko Umowa o przyznaniu pomocy: 14.11.2023 r.   Oś priorytetowa: 4 Regionalna polityka energetyczna Działanie: 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie: 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr   Celem bezpośrednim realizacji...
 Termomodernizacja szkół... Czytaj więcej: Termomodernizacja szkół w miejscowościach Kadcza i Zarzecze

Budowa placu zabaw w parku rekreacji i wypoczynku nad Dunajcem w Łącku

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Beneficjent: Gmina Łącko Umowa o przyznaniu pomocy: 23 maj 2023 r. Cel i opis operacji: Celem operacji jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej bazującej na lokalnych potencjałach...
 Budowa placu zabaw w... Czytaj więcej: Budowa placu zabaw w parku rekreacji i wypoczynku nad Dunajcem w Łącku

Budowa placu zabaw w parku rekreacji i wypoczynku nad Dunajcem w Łącku

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   Na początku września br. Gmina Łącko zakończyła realizację inwestycji pn. „Budowa placu zabaw w parku rekreacji i wypoczynku nad Dunajcem w Łącku”, która realizowana była w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie...
 Budowa placu zabaw w... Czytaj więcej: Budowa placu zabaw w parku rekreacji i wypoczynku nad Dunajcem w Łącku

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

Gmina Łącko, działając zgodnie z art. 39 USTAWA z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Ochrona klimatu na obszarze pogranicza polsko-słowackiego”, zwanego dalej...
 Ogłoszenie o naborze... Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maszkowice - etap II B wraz z budową sieci wodociągowej

prow

 Budowa sieci kanalizacji... Czytaj więcej: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maszkowice - etap II B wraz z budową sieci wodociągowej

Nowe wyposażenie trafiło do świetlic w Brzynie i Woli Kosnowej

Świetlice wiejskie w Brzynie i Woli Kosnowej zostały doposażone dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Łącko w ramach konkursu "Małopolskie świetlice wiejskie 2022", współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego oraz Gminy Łącko. Do świetlicy w Brzynie zakupiono: - wyposażenie zaplecza kuchennego (kociołek elektryczny,...
 Nowe wyposażenie... Czytaj więcej: Nowe wyposażenie trafiło do świetlic w Brzynie i Woli Kosnowej

Małopolskie Świetlice Wiejskie 2022 w Gminie Łącko

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Gmina Łącko, w ramach konkursu pn. “Małopolskie świetlice wiejskie 2022”, otrzymała dofinansowanie na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w dwóch miejscowościach. Całkowity koszt zakupu wyposażenia do świetlicy w Brzynie planowany jest na poziomie 27 110 zł, w tym...
 Małopolskie Świetlice... Czytaj więcej: Małopolskie Świetlice Wiejskie 2022 w Gminie Łącko

Projekt "Szkoły na "6" w Gminie Łącko"

Projekt pn. „Szkoły na „6” w Gminie Łącko" współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie, 10.1.3 Edukacja w Szkołach Prowadzących Kształcenie Ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
 
 
 
 Projekt Czytaj więcej: Projekt "Szkoły na "6" w Gminie Łącko"
poprzednia
1 2 3 4 ... 11