Projekty UE

W dziale tym prezentujemy akualnie realizowane projekty dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych funduszy:

Zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maszkowice - etap II B wraz z budową sieci wodociągowej”

      20 grudnia 2023 r. dokonano odbioru kolejnej inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zrealizowanej na terenie naszej gminy. Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maszkowice - etap II B wraz z budową sieci wodociągowej” zrealizowano dzięki środkom pozyskanym w ramach poddziałania „Wsparcie...
 Zakończono realizację... Czytaj więcej: Zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maszkowice - etap II B wraz z budową sieci wodociągowej”

"Bliżej kultury - integracyjne wyjazdy tematyczne dla mieszkańców gminy Łącko"

Zadanie "Bliżej kultury - integracyjne wyjazdy tematyczne dla mieszkańców gminy Łącko" realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Łącku polegało na organizacji wyjazdów tematycznych o charakterze integracyjnym, mających na celu skorzystanie z oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy Łącko, dla których na co dzień dostęp jest...
 Czytaj więcej: "Bliżej kultury - integracyjne wyjazdy tematyczne dla mieszkańców gminy Łącko"

Nowy samochód bojowy trafił do jednostki OSP Łącko

28 listopada 2023 r. Gmina Łącko protokolarnie odebrała od dostawcy ciężki samochód bojowy, który zostanie przekazany do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku. Zakup był możliwy dzięki przyznanemu gminie dofinansowaniu ze środków rezerwy celowej z budżetu państwa. Nowy samochód znacząco wpłynie na wzrost prawidłowego...
 Nowy samochód bojowy... Czytaj więcej: Nowy samochód bojowy trafił do jednostki OSP Łącko

Zakup samochodu bojowego dla OSP Łącko

W dniu 25.08.2023 r. Gmina Łącko podpisała umowę o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Zakup samochodu bojowego dla OSP Łącko”. Przez gminę Łącko przebiegają między innymi dwie drogi wojewódzkie, jak również gęsta sieć dróg powiatowych i gminnych. Natężenie ruchu jest duże....
 Zakup samochodu bojowego... Czytaj więcej: Zakup samochodu bojowego dla OSP Łącko

Nowe wyposażenie trafiło do świetlicy w Zarzeczu

Świetlica wiejska w Zarzeczu została doposażona dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Łącko w ramach konkursu "Małopolskie świetlice wiejskie 2023", współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego oraz Gminy Łącko.  Do świetlicy zakupiono: wyposażenie zaplecza kuchennego (meble kuchenne z szafą na naczynia, piec...
 Nowe wyposażenie... Czytaj więcej: Nowe wyposażenie trafiło do świetlicy w Zarzeczu

Małopolskie świetlice wiejskie 2023 w Gminie Łącko

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Gmina Łącko w ramach konkursu pn. “Małopolskie świetlice wiejskie 2023” otrzymała dofinansowanie na zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Zarzecze. Całkowity koszt zakupu wyposażenia planowany jest na poziomie 31 990,00 zł, w tym dofinansowanie 22 393,00 zł. Umowa o...
 Małopolskie świetlice... Czytaj więcej: Małopolskie świetlice wiejskie 2023 w Gminie Łącko

Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Łącko

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego   Gmina Łącko w dniu 24.08.2023 r. podpisała umowę o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Łącko” w ramach zadania pn. MAŁOPOLSKIE TĘŻNIE SOLANKOWE w 2023 roku. Zgodnie z opracowanym projektem...
 Budowa tężni solankowej... Czytaj więcej: Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Łącko

Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego   W dniu 29.12.2023 r. Gmina Łącko zakończyła realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku” w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO Infrastruktura szkolnictwa...
 Zakup wyposażenia na... Czytaj więcej: Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku

Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego    W dniu 01.08.2023 r. Gmina Łącko podpisała umowę dot. dofinansowania zadania „Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku” w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO...
 Zakup wyposażenia na... Czytaj więcej: Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku
poprzednia
1 2 3 4 ... 12