Projekty UE

W dziale tym prezentujemy akualnie realizowane projekty dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych funduszy:

Projekt "Szkoły na "6" w Gminie Łącko"

Projekt pn. „Szkoły na „6” w Gminie Łącko" współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie, 10.1.3 Edukacja w Szkołach Prowadzących Kształcenie Ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Projekt Czytaj więcej: Projekt "Szkoły na "6" w Gminie Łącko"

Projekt "Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łącko"

Ten element nie posiada opisu. Być może administrator serwisu dopiero go redaguje. Kliknij "więcej" aby przejść do treści rozszerzonej artykułu.
 Projekt Czytaj więcej: Projekt "Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łącko"

Projekt „RAZEM DO CELU”

Ten element nie posiada opisu. Być może administrator serwisu dopiero go redaguje. Kliknij "więcej" aby przejść do treści rozszerzonej artykułu.
Projekt „RAZEM DO CELU” Czytaj więcej: Projekt „RAZEM DO CELU”

Poprawa infrastruktury kultury oraz rozwój tożsamości regionalnej i zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Łąckiej

znaczek

 Poprawa infrastruktury... Czytaj więcej: Poprawa infrastruktury kultury oraz rozwój tożsamości regionalnej i zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Łąckiej

Termomodernizacja szkół w miejscowościach Łącko, Zagorzyn i Kicznia

W trakcie oceny merytorycznej znajduje się projekt pn. „Termomodernizacja szkół w miejscowościach Łącko, Zagorzyn i Kiczniaw ramach poddziałania 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR.

 Termomodernizacja szkół... Czytaj więcej: Termomodernizacja szkół w miejscowościach Łącko, Zagorzyn i Kicznia

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko (paliwa stałe).

Gmina Łącko realizuje projekt pt. Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko (paliwa stałe) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza,...
 Poprawa jakości... Czytaj więcej: Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko (paliwa stałe).

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko.

  Gmina Łącko realizuje projekt pt. Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie...
 Poprawa jakości... Czytaj więcej: Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży

Gmina Łącko realizuje projekt pt. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno -kanalizacyjna – spr. Okres realizacji: 01.07.2017 do 31.12.2019 Całkowita...
 Przebudowa oczyszczalni... Czytaj więcej: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży

Modernizacja drogi gminnej nr 292025K Łącko-Strażacka w m. Łącko

prow

 Modernizacja drogi... Czytaj więcej: Modernizacja drogi gminnej nr 292025K Łącko-Strażacka w m. Łącko
poprzednia
1 2 3 4 ... 9