Projekty UE

W dziale tym prezentujemy akualnie realizowane projekty dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych funduszy:

Modernizacja drogi gminnej nr 291985K Łącko – Pożogi w m. Łącko

prow

 Modernizacja drogi... Czytaj więcej: Modernizacja drogi gminnej nr 291985K Łącko – Pożogi w m. Łącko

Modernizacja drogi gminnej nr 291858K Jazowsko - Do Starej Cegielni w m. Jazowsko

prow

 Modernizacja drogi... Czytaj więcej: Modernizacja drogi gminnej nr 291858K Jazowsko - Do Starej Cegielni w m. Jazowsko

Modernizacja drogi gminnej nr 291841K Jazowsko - Na Szczereż w m. Jazowsko i Szczereż

prow

 Modernizacja drogi... Czytaj więcej: Modernizacja drogi gminnej nr 291841K Jazowsko - Na Szczereż w m. Jazowsko i Szczereż

Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiczni

2

 Remont remizy Ochotniczej...

Zakup odzieży ochronnej do działań bojowych dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łącko

wfosigw_logo

Projekt dofinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

 Zakup odzieży ochronnej... Czytaj więcej: Zakup odzieży ochronnej do działań bojowych dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łącko

Poprawa infrastruktury kultury oraz rozwój tożsamości regionalnej i zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Łąckiej

W trakcie oceny formalnej znajduje się projekt pn. „Poprawa infrastruktury kultury oraz rozwój tożsamości regionalnej i zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Łąckiejw ramach poddziałania 6.1.3. Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego RPO WM 2014-2020.

 Poprawa infrastruktury... Czytaj więcej: Poprawa infrastruktury kultury oraz rozwój tożsamości regionalnej i zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Łąckiej

Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko

W trakcie oceny formalnej znajduje się projekt pn. „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” złożony w ramach poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

 Nowoczesne kształcenie... Czytaj więcej: Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko

Modernizacja Dróg Gminnych w ramach PROW 2014-2020

Gmina Łącko w czerwcu br. złożyła osiem wniosków o dofinansowanie przez Województwo Małopolskie z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na modernizację dróg gminnych. Siedem z nich  otrzymało  dofinansowanie.

 Modernizacja Dróg... Czytaj więcej: Modernizacja Dróg Gminnych w ramach PROW 2014-2020

Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrzeży

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego
w ramach programu "Małopolskie Remizy 2016"

 Rozbudowa budynku... Czytaj więcej: Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrzeży