Projekty UE

W dziale tym prezentujemy akualnie realizowane projekty dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych funduszy:

Umowa o dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja infrastruktury amfiteatru na Górze Jeżowa w Łącku"

Obraz1

„Modernizacja infrastruktury amfiteatru na Górze Jeżowa w Łącku”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

 Umowa o dofinansowanie... Czytaj więcej: Umowa o dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja infrastruktury amfiteatru na Górze Jeżowa w Łącku"

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko – II etap

  Gmina Łącko realizuje projekt pt. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko – II etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza,...
 Poprawa jakości... Czytaj więcej: Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko – II etap

Projekt "Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łącko"

Ten element nie posiada opisu. Być może administrator serwisu dopiero go redaguje. Kliknij "więcej" aby przejść do treści rozszerzonej artykułu.
 Projekt Czytaj więcej: Projekt "Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łącko"

Projekt „RAZEM DO CELU”

Ten element nie posiada opisu. Być może administrator serwisu dopiero go redaguje. Kliknij "więcej" aby przejść do treści rozszerzonej artykułu.
Projekt „RAZEM DO CELU” Czytaj więcej: Projekt „RAZEM DO CELU”

Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Obidza


Beneficjent: Gmina Łącko

Umowa o przyznaniu pomocy: 23 październik 2018 r.

 Budowa budynku... Czytaj więcej: Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Obidza

Poprawa infrastruktury kultury oraz rozwój tożsamości regionalnej i zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Łąckiej

znaczek

 Poprawa infrastruktury... Czytaj więcej: Poprawa infrastruktury kultury oraz rozwój tożsamości regionalnej i zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Łąckiej

Termomodernizacja szkół w miejscowościach Łącko, Zagorzyn i Kicznia

W trakcie oceny merytorycznej znajduje się projekt pn. „Termomodernizacja szkół w miejscowościach Łącko, Zagorzyn i Kiczniaw ramach poddziałania 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR.

 Termomodernizacja szkół... Czytaj więcej: Termomodernizacja szkół w miejscowościach Łącko, Zagorzyn i Kicznia

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko (paliwa stałe).

Gmina Łącko realizuje projekt pt. Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko (paliwa stałe) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza,...
 Poprawa jakości... Czytaj więcej: Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko (paliwa stałe).

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko.

  Gmina Łącko realizuje projekt pt. Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie...
 Poprawa jakości... Czytaj więcej: Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko.