Projekty UE

W dziale tym prezentujemy akualnie realizowane projekty dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych funduszy:

Poprawa infrastruktury kultury oraz rozwój tożsamości regionalnej i zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Łąckiej

znaczek

 Poprawa infrastruktury... Czytaj więcej: Poprawa infrastruktury kultury oraz rozwój tożsamości regionalnej i zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Łąckiej

Termomodernizacja szkół w miejscowościach Łącko, Zagorzyn i Kicznia

W trakcie oceny merytorycznej znajduje się projekt pn. „Termomodernizacja szkół w miejscowościach Łącko, Zagorzyn i Kiczniaw ramach poddziałania 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR.

 Termomodernizacja szkół... Czytaj więcej: Termomodernizacja szkół w miejscowościach Łącko, Zagorzyn i Kicznia

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko (paliwa stałe).

Gmina Łącko realizuje projekt pt. Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko (paliwa stałe) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza,...
 Poprawa jakości... Czytaj więcej: Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko (paliwa stałe).

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko.

  Gmina Łącko realizuje projekt pt. Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie...
 Poprawa jakości... Czytaj więcej: Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży

Gmina Łącko realizuje projekt pt. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno -kanalizacyjna – spr. Okres realizacji: 01.07.2017 do 31.12.2019 Całkowita...
 Przebudowa oczyszczalni... Czytaj więcej: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży

Modernizacja drogi gminnej nr 292025K Łącko-Strażacka w m. Łącko

prow

 Modernizacja drogi... Czytaj więcej: Modernizacja drogi gminnej nr 292025K Łącko-Strażacka w m. Łącko

Modernizacja drogi gminnej nr 291985K Łącko – Pożogi w m. Łącko

prow

 Modernizacja drogi... Czytaj więcej: Modernizacja drogi gminnej nr 291985K Łącko – Pożogi w m. Łącko

Modernizacja drogi gminnej nr 291858K Jazowsko - Do Starej Cegielni w m. Jazowsko

prow

 Modernizacja drogi... Czytaj więcej: Modernizacja drogi gminnej nr 291858K Jazowsko - Do Starej Cegielni w m. Jazowsko

Modernizacja drogi gminnej nr 291841K Jazowsko - Na Szczereż w m. Jazowsko i Szczereż

prow

 Modernizacja drogi... Czytaj więcej: Modernizacja drogi gminnej nr 291841K Jazowsko - Na Szczereż w m. Jazowsko i Szczereż