Projekty UE

W dziale tym prezentujemy akualnie realizowane projekty dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych funduszy:

Park rekreacyjno - wypoczynkowy w Łącku

Projekt, którego inwestorem jest Urząd Gminy w Łącku  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 „Fundusze Europejskie dla Małopolski”.

Zapraszamy do udziału w sondzie o korzystaniu z parku!

 Park rekreacyjno -... Czytaj więcej: Park rekreacyjno - wypoczynkowy w Łącku

Poprawa bazy sportowo –rekreacyjnej poprzez wykończenie budynku szatni przy stadionie w Szczereżu.

Projekt "Poprawa bazy sportowo – rekreacyjnej poprzez wykończenie  budynku szatni przy stadionie  w Szczereżu" zrealizowano w ramach  Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora  żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.

 Poprawa bazy sportowo... Czytaj więcej: Poprawa bazy sportowo –rekreacyjnej poprzez wykończenie budynku szatni przy stadionie w Szczereżu.

System zarządzania zbiorami bibliotek publicznych

Gminna Biblioteka w Łącku realizuje projekt „Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w woj. małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych”

 System zarządzania... Czytaj więcej: System zarządzania zbiorami bibliotek publicznych

Wczesna edukacja - prawidłowy rozwój

Zespól Szkolno-Przedszkolny w Kadczy – Gmina Łącko z dniem 16.08.2011 r. przystąpił do realizacji projektu  „Wczesna edukacja - prawidłowy rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Wczesna edukacja -...

Od aktywizacji do integracji

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku – Gmina Łącko z dniem 01.08.2008r. przystąpił do realizacji projektu systemowego  ,,Od aktywizacji do integracji,, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie pracy socjalnej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie pracy socjalnej przez ośrodki pomocy społecznej.                   

 Od aktywizacji do... Czytaj więcej: Od aktywizacji do integracji

Zapytanie Ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO

Zapytanie Ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO. Znak Sprawy: RIR.271.2.1.2017 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań pn. 1. Modernizacja drogi gminnej nr 291985K „Łącko – Pożogi” (k/Orlika)  w m. Łącko. 2. Modernizacja drogi gminnej nr...
 Zapytanie Ofertowe dla... Czytaj więcej: Zapytanie Ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO

Zapytanie Ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO

Zapytanie Ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO. Znak Sprawy: RIR.271.2.2.2017- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań pn. 1. Modernizacja drogi gminnej nr 292218K „Wola Piskulina – Parysz”  w m. Wola Piskulina. 2. Modernizacja drogi gminnej nr...
 Zapytanie Ofertowe dla... Czytaj więcej: Zapytanie Ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO

Zapytanie Ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO

Zapytanie Ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO. Znak Sprawy: RIR.271.2.3.2017 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań pn. 1. Modernizacja drogi gminnej nr 291831K  „Kadcza – Stara Droga” w m. Kadcza Zadanie realizowane z udziałem środków...
 Zapytanie Ofertowe dla... Czytaj więcej: Zapytanie Ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania dot. zadań p. n.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań pn: 1. Modernizacja drogi gminnej nr 291985K "Łącko - Pożogi" (k/Orlika)  w m. Łącko. 2. Modernizacja drogi gminnej nr 292025K "Łącko - Strażacka"  w m. Łącko. 3. Modernizacja drogi gminnej...
 Pełnienie funkcji... Czytaj więcej: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego