Projekty UE

W dziale tym prezentujemy akualnie realizowane projekty dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych funduszy:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania dot. zadań p. n.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań pn.: 1. Modernizacja drogi gminnej nr 292218K "Wola Piskulina - Parysz" w m. Wola Piskulina. 2. Modernizacja drogi gminnej nr 292114K "Wola Kosnowa - Główna Przez Wieś" w m. Wola  Kosnowa.  ...
 Pełnienie funkcji... Czytaj więcej: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania dot. zadań p. n.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań pn: 1. Modernizacja drogi gminnej nr 291831K "Kadcza - Stara Droga" w m. Kadcza.   Zawiadomienie (pobierz)
 Pełnienie funkcji... Czytaj więcej: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zapytanie Ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO

Zapytanie Ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO. Znak Sprawy: RIR.271.2.12.2017 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Modernizacja drogi gminnej nr 291985 K Łącko-Pożogi w m. Łącko.

Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010.

Szczegóły w załączniku (pobierz).

 Zapytanie Ofertowe dla...

Zapytanie Ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO

Zapytanie Ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO. Znak Sprawy: RIR.271.2.13.2017 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Modernizacja drogi gminnej nr 292025 K Łącko-Strażacka w m. Łącko.

Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010. 

Szczegóły w załączniku (pobierz).

 Zapytanie Ofertowe dla...

Zapytanie Ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO

Zapytanie Ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO. Znak Sprawy: RIR.271.2.14.2017 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Modernizacja drogi gminnej nr 291858 K Jazowsko-Do Starej Cegielni w m. Jazowsko.

Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010.

Szczegóły w załączniku (pobierz).

 Zapytanie Ofertowe dla...

Zapytanie Ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO

Zapytanie Ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO. Znak Sprawy: RIR.271.2.15.2017 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Modernizacja drogi gminnej nr 291841 K Jazowsko-Na Szczereż w m. Jazowsko, Szczereż.

Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010.

Szczegóły w załączniku (pobierz).

 Zapytanie Ofertowe dla...

Zawiadomienie dotyczące rozstrzygnięcia postępowań ofertowych na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO dot. zadań w zakresie Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie dotyczące rozstrzygnięcia postępowań ofertowych na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO dot. zadań w zakresie Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań pn: 1. Modernizacja drogi gminnej nr 291985K "Łącko - Pożogi" w m. Łącko. Zawiadomienie (pobierz) 2. Modernizacja...
 Zawiadomienie dotyczące... Czytaj więcej: Zawiadomienie dotyczące rozstrzygnięcia postępowań ofertowych na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO dot. zadań w zakresie Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Rozpoczęcie rekrutacji uczestników projektu „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko” ogłaszamy rozpoczęcie naboru dzieci do oddziału przedszkolnego.

 Rozpoczęcie rekrutacji... Czytaj więcej: Rozpoczęcie rekrutacji uczestników projektu „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”

Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w gminie Łącko

Gmina Łącko realizuje projekt pn. „Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w gminie Łącko” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów...
 Budowa infrastruktury... Czytaj więcej: Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w gminie Łącko