Projekty UE

W dziale tym prezentujemy akualnie realizowane projekty dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych funduszy:

Rozpoczęcie rekrutacji uczestników projektu „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko” ogłaszamy rozpoczęcie naboru dzieci do oddziału przedszkolnego.

 Rozpoczęcie rekrutacji... Czytaj więcej: Rozpoczęcie rekrutacji uczestników projektu „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”

Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w gminie Łącko

Gmina Łącko realizuje projekt pn. „Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w gminie Łącko” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów...
 Budowa infrastruktury... Czytaj więcej: Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w gminie Łącko

Zwiększenie estetyki przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku

logo lgd 1

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Zwiększenie estetyki... Czytaj więcej: Zwiększenie estetyki przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Kosnowa i Wola Piskulina

www logo1

 Budowa kanalizacji... Czytaj więcej: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Kosnowa i Wola Piskulina

Trwają prace przy kanalizacji sanitarnej w Woli Piskulinie i Woli Kosnowej

www logo1

 Trwają prace przy... Czytaj więcej: Trwają prace przy kanalizacji sanitarnej w Woli Piskulinie i Woli Kosnowej

Zakup odzieży ochronnej do działań bojowych oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łącko

pasek2 

Projekt współfinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie

 Zakup odzieży ochronnej... Czytaj więcej: Zakup odzieży ochronnej do działań bojowych oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łącko

Zachowanie dziedzictwa lokalnej społeczności poprzez wydanie kroniki Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Zyndram” w Łącku

Gmina Łącko realizuje zadanie grantowe pn. Zachowanie dziedzictwa lokalnej społeczności poprzez wydanie kroniki Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Zyndram” w Łącku, współfinansowany ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Zachowanie dziedzictwa... Czytaj więcej: Zachowanie dziedzictwa lokalnej społeczności poprzez wydanie kroniki Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Zyndram” w Łącku

Modernizacja drogi gminnej nr 292218K "Wola Piskulina - Parysz" w m. Wola Piskulina

logo drogi na główną

 Modernizacja drogi... Czytaj więcej: Modernizacja drogi gminnej nr 292218K "Wola Piskulina - Parysz" w m. Wola Piskulina

Modernizacja drogi gminnej nr 292114K "Wola Kosnowa - Główna Przez Wieś" w m. Wola Kosnowa

logo drogi na główną

 Modernizacja drogi... Czytaj więcej: Modernizacja drogi gminnej nr 292114K "Wola Kosnowa - Główna Przez Wieś" w m. Wola Kosnowa