Projekty UE

W dziale tym prezentujemy akualnie realizowane projekty dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych funduszy:

Czyste Powietrze

  Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.   Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami budynku...
Czyste Powietrze Czytaj więcej: Czyste Powietrze

Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – Infrastruktura społeczna

Gmina Łącko otrzymała wsparcie w postaci grantu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowę dotacyjną z Województwem Małopolskim...
 Małopolska Tarcza... Czytaj więcej: Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – Infrastruktura społeczna

Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Łącko

Beneficjent: Gmina Łącko Umowa o przyznaniu pomocy: 23 maj 2023 r. Cel i opis operacji: Celem operacji jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej bazującej na lokalnych potencjałach przyrodniczych i krajobrazowych Gminy Łącko poprzez budowę placów zabaw w m. Kadcza i Wola Kosnowa oraz modernizację...
 Budowa i modernizacja... Czytaj więcej: Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Łącko

Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Łącko

Na początku września br. Gmina Łącko zakończyła realizację inwestycji pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Łącko”, która realizowana była w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów...
 Budowa i modernizacja... Czytaj więcej: Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Łącko

Spot zrealizowany w ramach projektu „Naturalnie EKO”

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie W ramach akcji promującej ideę Zero Waste zapraszamy do wysłuchania spotu, który zrealizowano w ramach projektu „Naturalnie EKO”.   Spot - słuchaj   ...
 Spot zrealizowany w... Czytaj więcej: Spot zrealizowany w ramach projektu „Naturalnie EKO”

Gmina Łącko realizuje projekt Kompleksowa ochrona środowiska w Gminie Łącko - Eko Doradca

Gmina Łącko realizuje projekt Kompleksowa ochrona środowiska w Gminie Łącko - Eko Doradca dofinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, Typ projektu B. Funkcjonowanie ekodoradców w gminach, z Europejskiego...
 Gmina Łącko realizuje... Czytaj więcej: Gmina Łącko realizuje projekt Kompleksowa ochrona środowiska w Gminie Łącko - Eko Doradca
1 ... 10 11 12
następna