Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży

znaczek

Gmina Łącko realizuje projekt pt. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno -kanalizacyjna – spr.

Okres realizacji: 01.07.2017 do 31.12.2019

Całkowita wartość projektu: 28 124 264,24 zł

Kwota dofinansowania: 19 541 886, 87 zł

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży