Czyste Powietrze

logo
 
Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.
 
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie https://portal.wfos.krakow.pl/ oraz na oficjalnej stronie internetowej programu https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/
 
Punkt konsultacyjno - informacyjny dla mieszkańców Gminy Łącko znajduje się w budynku Urzędu Gminy Łącko (pokój nr 5)
 
Poniedziałek:  8:00-17:00
Wtorek:  7:30-15.30
Środa:  7:30-15.30
Czwartek:  7:30-15.30
Piątek: 7:30-14.00
 
pod nr telefonu: 18 4140725
 
Przydatne linki:
Kalkulator grubości izolacji ocieplenia: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
 
Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), które spełniają wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”.(baza ma charakter informacyjny, nie stanowi rankingu, a urządzenia/materiały uszeregowane są w kolejności losowej.) https://lista-zum.ios.edu.pl/bepub/ben001.aspx
 
 
 
stan na dzień 31.03.2024 r.
 
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 910
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 374
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 10 965 612,40 zł