Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania dot. zadań p. n.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań pn:

1. Modernizacja drogi gminnej nr 291985K "Łącko - Pożogi" (k/Orlika)  w m. Łącko.

2. Modernizacja drogi gminnej nr 292025K "Łącko - Strażacka"  w m. Łącko.

3. Modernizacja drogi gminnej nr 291841K "Jazowsko - Na Szczereż" w m. Jazowsko, Szczereż.

4. Modernizacja drogi gminnej nr 291858K "Jazowsko - Do Starej Cegielni" w m. Jazowsko.

Zawiadomienie (pobierz)