Wyniki I rekrutacji uczestników

W załączniku przedstawiamy listy rankingowe do projektu:

Listy rankingowe