Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku

Obraz1

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

 

W dniu 29.12.2023 r. Gmina Łącko zakończyła realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku” w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Celem zadania było wyposażenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku w podstawowe wyposażenie sal dydaktycznych oraz sprzęt wspomagający rozwój programów nauczania, rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej oraz wdrażanie nowoczesnych technologii.

Dzięki realizacji zadania zakupiono:

- sprzęt komputerowy z oprogramowaniem (laptop i komputer stacjonarny),

- meble (stoliki, stół konferencyjny, krzesła konferencyjne, regały, biurko gabinetowe, biurka i krzesła dla nauczycieli, pulpity i tablice nutowe),

- wyposażenie multimedialne – monitory interaktywne,

- urządzenia wielofunkcyjne,

- wyposażenie nagłośnieniowe.

Termin realizacji zadania: 17.07.2023 r. – 29.12.2023 r.

Koszt całkowity zadania: 108 189,97 zł, w tym:

- wysokość dofinansowania: 80 000,00 zł, wkład własny budżetu Gminy Łącko: 28 189,97 zł

Zdjęcie 1 Biurko gabinetowe
Zdjęcie 2 biurko i krzesło dla nauczyciela
Zdjęcie 3 Komputer stacjonarny
Zdjęcie 4 Krzesła, pulpity nutowe
Zdjęcie 5 Laptop
Zdjęcie 6 Monitor interaktywny
Zdjęcie 7 Stoliki, tablica nutowa
Zdjęcie 8 Stół i krzesła konferencyjne, monitor interaktywny
Zdjęcie 9 Urządzenie wielofunkcyjne_1
Zdjęcie 10 Urządzenie wielofunkcyjne_2
Zdjęcie 11 Wyposażenie nagłośnieniowe_1
Zdjęcie 12 Wyposażenie nagłośnieniowe_2
Zdjęcie 13 TABLICA INF - zakończenie zadania