Urząd Gminy

Test

Podziel się:

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje teleadresowe Urzędu Gminy w Łącku, godziny otwarcia oraz dane kontaktowe z Wójtem, Zastępcą Wójta, Sekretarzem oraz Skarbnikiem Gminy. Dodatkowo, numer konta Urzędu.

Podstawowe informacje

Numery telefonów

Wykaz numerów telefonów centrali Urzędu Gminy. Ułatwia kontakt telefoniczny z konkretnym działem Urzędu Gminy w Łącku.

Numery telefonów

Rada Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy mgr Bernadetta Wąchała-Gawełek Dyżur w każdy piątek w godz. 8.00 - 10.00. mail: radagminy@lacko.pl Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy Elżbieta Majerska Tadeusz Kurzeja Dyżur w każdy piątek w godz. 8.00 - 10.00.   Radni Gminy Łącko: Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania 1 Tomasz Gromala Zabrzeż 2 Teresa...
Rada Gminy

Sprawozdania z działalności Wójta Gminy

Ten element nie posiada opisu. Być może administrator serwisu dopiero go redaguje. Kliknij "więcej" aby przejść do treści rozszerzonej artykułu.
Sprawozdania z działalności Wójta Gminy

Strategie Gminne

Strategia rozwoju turystycznego, rolniczego i gospodarczego Gminy Łącko na lata 2006-2013. Strategia przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Łącko na lata 2010-2015. Strategia rozwiązywania problemów społecznych i integracji w Gminie Łącko na lata 2016-2021. Plany Odnowy Miejscowości w Gminie Łącko: Plan Odnowy Miejscowości Łącko...
Strategie Gminne

Akty prawne

Poniżej przedstawiamy łącza do stron internetowych zawierających akty prawne: Dzienniki Urzędowe Województwa Małopolskiego Finanse i podatki gminne Uchwały Rady Gminy Łącko Internetowy System Aktów  Prawnych * * Baza Internetowy System Aktów Prawnych zawiera - aktualizowane na bieżąco - opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych...
Akty prawne

Zamówienia publiczne

Poniżej przedstawiamy łącza do Biuletynu Informacji Publicznej, w którym prezentowane są informacje o przetargach: Przetargi publikowane w BIP Wyniki przetargów w BIP Ogłoszenia o zawarciu umowy Oferty inwestycyjne
Zamówienia publiczne

Druki, formularze, karty usług

W dziale tym zamieszczamy najważniejsze druki, formularze i deklaracje w formie plików PDF do pobrania i wydruku...

Druki, formularze, karty usług

Nowoczesne Kształcenie Ogólne w Gminie Łącko

Projekt „Nowoczesne Kształcenie Ogólne w Gminie Łącko” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Nowoczesne Kształcenie Ogólne w Gminie Łącko
poprzednia 1 2 następna