Urząd Gminy

Zakres działalności Gminy

Poprzez pojęcie gminy należy rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Gmina realizuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Posiada także osobowość prawną. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania gminy...

Zakres działalności Gminy Czytaj więcej: Zakres działalności Gminy

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje teleadresowe Urzędu Gminy Łącko takie jak godziny jego funkcjonowania, dane kontaktowe władz Gminy oraz numery kont Urzędu.

Podstawowe informacje Czytaj więcej: Podstawowe informacje

Numery telefonów

Wykaz numerów telefonów centrali Urzędu Gminy. Ułatwia kontakt telefoniczny z konkretnym działem Urzędu Gminy w Łącku.

Numery telefonów Czytaj więcej: Numery telefonów

Rada Gminy

W tej sekcji prezentujemy szczegółowe informacje o składzie Rady Gminy Łącko i jej poszczegónych Komisji w obecnej kadencji. Znajdują się tutaj także informacje o dyżurach pełnionych przez Przewodniczącą Rady w Urzędzie oraz dane kontaktowe. Przewodnicząca Rady Gminy mgr Bernadetta Wąchała-Gawełek Termin dyżurów Przewodnicząca Rady...
Rada Gminy Czytaj więcej: Rada Gminy

Sprawozdania z działalności Wójta Gminy

W sekcji znajdują się prezentacje w formie plików PDF (do pobrania) prezentowane przez Wójta Gminy Łącko podczas Sesji Rady Gminy. Ich treść stanowią działania podejmowane przez władze Gminy na rzecz rozwoju obszaru, którym zarządzają. WYKAZ SPRAWOZDAŃ: LII Sesja Rady Gminy Łącko 24 lutego 2023 r.:  PREZENTACJA Wójta Gminy podczas...
 Sprawozdania z... Czytaj więcej: Sprawozdania z działalności Wójta Gminy

Strategie Gminne

Sekcja zawiera wykaz strategii, planów odnowy i rozwoju Gminy w formie plików PDF (do pobrania). Treść przedmiotowych dokumentów jest sukcesywnie realizowana przez władze gminnego samorządu.   WYKAZ DOKUMENTÓW   Strategia rozwoju turystycznego, rolniczego i gospodarczego Gminy Łącko na lata 2006-2013 (plik PDF) Strategia przeciwdziałania...
Strategie Gminne Czytaj więcej: Strategie Gminne

Raport o Stanie Gminy Łącko

Zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. W debacie nad...
 Raport o Stanie Gminy... Czytaj więcej: Raport o Stanie Gminy Łącko

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

FC

 Dofinansowano ze...

Akty prawne

W przedmiotowej sekcji znajdują się łącza do zewnętrznych stron internetowych zawierających akty prawne. Każde z nich przenosi użytkownika do konkretnej bazy aktów prawnych.   WYKAZ BAZ AKTÓW PRAWNYCH   Dzienniki Urzędowe Województwa Małopolskiego Finanse i podatki gminne Uchwały Rady Gminy Łącko Statuty Internetowy System Aktów...
Akty prawne Czytaj więcej: Akty prawne
poprzednia
1 2