Urząd Gminy

Zamówienia publiczne

Sekcja prezentuje bezpośrednie łącza do informacji o realizowanych przetargach, które zamieszczone są zarówno w Biuletynie Informacji Publicznej naszej Gminy jak i na stronie internetowej prowadzonej przez tutejszy Urząd.   Zamówienia publiczne Oferty inwestycyjne Zapytania ofertowe ↑↑ Do góry ↑↑ ...
Zamówienia publiczne Czytaj więcej: Zamówienia publiczne

Druki, formularze, karty usług

W tej sekcji znajdują się najbardziej istotne druki, formularze i deklaracje w formie plików PDF do pobrania i wydruku umożliwiające załatwienie konkretnych spraw w naszym Urzędzie. Każdy z dokumentów jest przypisany do Referatu obsługującego daną sprawę.

 Druki, formularze, karty...

Nowoczesne Kształcenie Ogólne w Gminie Łącko

Projekt „Nowoczesne Kształcenie Ogólne w Gminie Łącko” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

 Nowoczesne Kształcenie...

Wesołe Przedszkolaki w m. Łącko


na pasek startowy


Projekt
„Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”
 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

 Wesołe Przedszkolaki w...

Razem do celu

na pasek startowy

 

Projekt w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie. Działanie 9.1 Aktywna integracja. Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

Wartość projektu to 1 610 941,15 zł, w tym wkład UE – 1 369 300,22 zł

 

Razem do celu

Deklaracja dostępności

 

 
Deklaracja dostępności Czytaj więcej: Deklaracja dostępności
1 2
następna