Urząd Gminy

Test

Podziel się:

Wesołe Przedszkolaki w m. Łącko


na pasek startowy


Projekt
„Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”
 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

Wesołe Przedszkolaki w m. Łącko

Razem do celu

na pasek startowy

 

Projekt w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie. Działanie 9.1 Aktywna integracja. Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

Wartość projektu to 1 610 941,15 zł, w tym wkład UE – 1 369 300,22 zł

 

Razem do celu
poprzednia 1 2 następna