„Bezpieczna Małopolska 2018” w Gminie Łącko

BM2018 

Gmina Łącko do końca listopada br. zakończy realizację zadania z zakresu zapewnienia gotowości bojowej 12 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z w ramach programu „Bezpieczna Małopolska 2018”.

W ramach zadania zakupiono:
- 9 kpl. odzieży ochronnej do działań bojowych,
- aparat powietrzny oddechowy,
- sygnalizator bezruchu,
- butle do aparatów,
- prądownica wodno-pianowa,
- smok ssawny skośny.

Koszt całkowity zadania: 41 044,47 zł.

Wysokość dofinansowania:19 822,00 zł.