Małopolskie Świetlice Wiejskie 2022 w Gminie Łącko

Logo-Małopolska-V-RGB

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Gmina Łącko, w ramach konkursu pn. “Małopolskie świetlice wiejskie 2022”, otrzymała dofinansowanie na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w dwóch miejscowościach. Całkowity koszt zakupu wyposażenia do świetlicy w Brzynie planowany jest na poziomie 27 110 zł, w tym dofinansowanie 18 977 zł, natomiast w Woli Kosnowej 13 330 zł, w tym dofinansowanie 9 331 zł. Obie umowy o dofinansowanie zostały podpisane w dniu 24.10.2022 r.

Zakupione wyposażenie świetlic będzie służyło ogółowi społeczności lokalnej i wpłynie na tworzenie atrakcyjniejszych warunków do rozwoju międzypokoleniowej integracji społecznej.

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. “Małopolskie świetlice wiejskie 2022”.