Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

FC

Przebudowa drogi gminnej nr 292025K Łącko – Strażacka w km od 0+006 do km 0+650 w miejscowości Łącko, Gmina Łącko

DOFINANSOWANIE: 280 664,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 467 774,54 zł

 Przebudowa drogi gminnej... Czytaj więcej: Przebudowa drogi gminnej nr 292025K Łącko – Strażacka w km od 0+006 do km 0+650 w miejscowości Łącko, Gmina Łącko

Przebudowa drogi gminnej nr 292023K Łącko – Pod Jeżową w km od 0+419 do km 0+675 w miejscowości Łącko, Gmina Łącko

DOFINANSOWANIE: 296 197,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 493 663,12 zł

  Przebudowa drogi gminnej... Czytaj więcej: Przebudowa drogi gminnej nr 292023K Łącko – Pod Jeżową w km od 0+419 do km 0+675 w miejscowości Łącko, Gmina Łącko

Dofinansowanie w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2024 roku

DOFINANSOWANIE: 160 247,81 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 178 053,12 zł

 Dofinansowanie w ramach... Czytaj więcej: Dofinansowanie w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2024 roku

„Przebudowa drogi „Jazowsko – Do Szkoły” w km od 0+184,40 do km 0+295,00 w miejscowości Jazowsko, Gmina Łącko”

DOFINANSOWANIE: 312 802,00 zł i CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 391 003,47 zł

 „Przebudowa drogi... Czytaj więcej: „Przebudowa drogi „Jazowsko – Do Szkoły” w km od 0+184,40 do km 0+295,00 w miejscowości Jazowsko, Gmina Łącko”

Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku

"Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku"
dofinansowanie: 100.000,00 zł
całkowita wartość: 128.300,00 zł
 Poszerzenie oferty... Czytaj więcej: Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

„Remont drogi gminnej nr 292062K Zagorzyn - Na Brzeg na odcinku I - w km od 0+000 do km 0+390 na odcinku II - w km od 0+755 do km 0+940 na odcinku III - w km od 1+000 do km 1+800 w miejscowości Zagorzyn, Wola Piskulina, Gmina Łącko”.

DOFINANSOWANIE: 252 402,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 498 822,81 zł

 Dofinansowanie ze... Czytaj więcej: Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dofinansowanie na zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór 6 na 2023 r. pn.: „ Remont drogi gminnej nr 291836K „Jazowsko – Kościół Turchałówka” w km od 0+000 do km 0+700 w miejscowościJazowsko, Gmina Łącko”

Całkowita wartość realizacji zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą tj. spółką Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. z Nowego Sącza – wynosi 652 685,79 zł, (w tym 645 512,80 zł to koszt kwalifikowalny). Wkład środków własnych Gminy Łącko do realizacji zadania wynosi 265 378,79 zł (w tym 258 205,80 zł do kosztów kwalifikowalnych).

 Dofinansowanie na zadanie... Czytaj więcej: Dofinansowanie na zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór 6 na 2023 r. pn.: „ Remont drogi gminnej nr 291836K „Jazowsko – Kościół Turchałówka” w km od 0+000 do km 0+700 w miejscowościJazowsko, Gmina Łącko”

Dofinansowanie na zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór 6 na 2023 r. pn.: „Remont drogi gminnej nr 291883K „Maszkowice – Pod Górę” w km od 0+020 do km 0+670 w miejscowości Maszkowice

Całkowita wartość realizacji zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą tj. spółką ZBD GROUP z Nowego Sącza – wynosi 339 315,92 zł. Wkład środków własnych Gminy Łącko do realizacji zadania wynosi 135 726,92 zł (około 40 % kosztów).

 Dofinansowanie na zadanie... Czytaj więcej: Dofinansowanie na zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór 6 na 2023 r. pn.: „Remont drogi gminnej nr 291883K „Maszkowice – Pod Górę” w km od 0+020 do km 0+670 w miejscowości Maszkowice

Dofinansowanie w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
na terenie Gminy Łącko w 2023 roku

DOFINANSOWANIE: 160 247,81 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 178 053,12 zł

 Dofinansowanie w ramach... Czytaj więcej: Dofinansowanie w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
poprzednia
1 2