Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

FC

Dofinansowanie w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
na terenie Gminy Łącko w 2023 roku

DOFINANSOWANIE: 160 247,81 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 178 053,12 zł

 Dofinansowanie w ramach... Czytaj więcej: Dofinansowanie w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Odbudowa drogi gminnej nr 291649K Obidza-Bukowy Potok w km od 0+000 do km 0+950 (z wyłączeniem odcinka w km 0+4800+660) w miejscowości Obidza, Gmina Łącko.

DOFINANSOWANIE: 265 644,00 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 354 192,03 

 Dofinansowanie w ramach... Czytaj więcej: Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dofinansowanie w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
na terenie Gminy Łącko w 2022 roku

DOFINANSOWANIE: 
152 763,41 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 169 737,12 zł

 Dofinansowanie w ramach... Czytaj więcej: Dofinansowanie w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
na liniach Łącko - Szczereż oraz Łącko – Zarzecze w 2021 roku

DOFINANSOWANIE: 61 317,65 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 68 130,72 zł

 Dofinansowanie w ramach... Czytaj więcej: Dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Dofinansowanie na zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór 6 na 2023 r. pn.: „Remont drogi gminnej nr 291883K „Maszkowice – Pod Górę” w km od 0+020 do km 0+670 w miejscowości Maszkowice

ałkowita wartość realizacji zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą tj. spółką ZBD GROUP z Nowego Sącza – wynosi 339 315,92 zł. Wkład środków własnych Gminy Łącko do realizacji zadania wynosi 135 726,92 zł (około 40 % kosztów).

 Dofinansowanie na zadanie... Czytaj więcej: Dofinansowanie na zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór 6 na 2023 r. pn.: „Remont drogi gminnej nr 291883K „Maszkowice – Pod Górę” w km od 0+020 do km 0+670 w miejscowości Maszkowice

Dofinansowanie na zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór 6 na 2023 r. pn.: „ Remont drogi gminnej nr 291836K „Jazowsko – Kościół Turchałówka” w km od 0+000 do km 0+700 w miejscowościJazowsko, Gmina Łącko”

Całkowita wartość realizacji zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą tj. spółką
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. z Nowego Sącza – wynosi 652 685,79 zł ,
(w tym 645 512,80 zł to koszt kwalifikowalny). Wkład środków własnych Gminy Łącko
do realizacji zadania wynosi 265 378,79 zł (w tym 258 205,80 zł do kosztów kwalifikowalnych).

 Dofinansowanie na zadanie... Czytaj więcej: Dofinansowanie na zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór 6 na 2023 r. pn.: „ Remont drogi gminnej nr 291836K „Jazowsko – Kościół Turchałówka” w km od 0+000 do km 0+700 w miejscowościJazowsko, Gmina Łącko”