Dofinansowano ze środków budżetu państwa

finansowanie

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Odbudowa drogi gminnej nr 291649K Obidza-Bukowy Potok w km od 0+000 do km 0+950 (z wyłączeniem odcinka w km 0+4800+660) w miejscowości Obidza, Gmina Łącko.

DOFINANSOWANIE - 265 644,00
CAŁKOWITAWARTOŚĆ- 354 192,03

 Dofinansowanie w ramach... Czytaj więcej: Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg