Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

FC

Dofinansowanie w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
na terenie Gminy Łącko w 2023 roku

DOFINANSOWANIE: 160 247,81 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 178 053,12 zł

 Dofinansowanie w ramach... Czytaj więcej: Dofinansowanie w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Odbudowa drogi gminnej nr 291649K Obidza-Bukowy Potok w km od 0+000 do km 0+950 (z wyłączeniem odcinka w km 0+4800+660) w miejscowości Obidza, Gmina Łącko.

DOFINANSOWANIE: 265 644,00 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 354 192,03 

 Dofinansowanie w ramach... Czytaj więcej: Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dofinansowanie w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
na terenie Gminy Łącko w 2022 roku

DOFINANSOWANIE: 
152 763,41 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 169 737,12 zł

 Dofinansowanie w ramach... Czytaj więcej: Dofinansowanie w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
na liniach Łącko - Szczereż oraz Łącko – Zarzecze w 2021 roku

DOFINANSOWANIE: 61 317,65 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 68 130,72 zł

 Dofinansowanie w ramach... Czytaj więcej: Dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej