Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Gmina Łącko pozyskała dofinansowanie w wysokości 252 402,00 zł. na zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 7 na 2023 r.) pn.: „Remont drogi gminnej nr 292062K Zagorzyn - Na Brzeg na odcinku I - w km od 0+000 do km 0+390 na odcinku II - w km od 0+755 do km 0+940 na odcinku III - w km od 1+000 do km 1+800 w miejscowości Zagorzyn, Wola Piskulina, Gmina Łącko”.

Wartość zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą – Panem Szczepanem Kroczek KROCZ-BUD Krocz i Buduj – wynosi 498 822,81 zł. Wartość dofinansowania to około 51 % kosztów kwalifikowalnych zadania, natomiast wkład własny z budżetu gminy Łącko wyniesie 246 420,81 zł, tj. około 49 % kosztów kwalifikowalnych.

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie remontu drogi Zagorzyn – Na Brzeg na trzech odcinkach o łącznej długości 1375 mb, w skład którego wchodzi:

- wykonanie warstwy profilowej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej,

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej,

- uzupełnienie poboczy kruszywem.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Łącko, polepszenie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych na terenie Gminy Łącko, zwiększenie dostępności transportowej jednostki administracyjnej, poprawa dostępności terenów inwestycyjnych, itd. Zadanie skierowane jest w szczególności do mieszkańców miejscowości Zagorzyn oraz Woli Piskulinej, którzy najczęściej będą korzystać z drogi gminnej nr 292062K, a także do wszystkich osób, którzy będą ją użytkować.

Planowany termin zakończenia inwestycji to początek grudnia br.

tablica​_fundusz_90x60