Organizacje pozarządowe

Podziel się:

Ochotnicza Straż Pożarna w Łącku

Ochotnicza Straż Pożarna w Łącku należy do  najstarszych na Sądecczyźnie.  Została  założona już  w 1889 roku, a inicjatorami powołania straży byli ówczesny  burmistrz  miasteczka  Lenartowicz...

Ochotnicza Straż Pożarna w Łącku

Stowarzyszenie Łącka Droga Owocowa

Idea Stowarzyszenia polega na promocji regionu o intensywnej produkcji owoców i ich przetworów (w tym napojów alkoholowych), aby zwiększyć bezpośrednią sprzedaż w gospodarstwach sadowniczych i w ten sposób podnieść dochód rolniczy, stabilizując dotychczasowe miejsca pracy.

Stowarzyszenie Łącka Droga Owocowa

Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zyndram” w Łącku

Już w 1946 roku jeszcze niezorganizowana młodzież łącka utworzyła sekcję piłki siatkowej rozgrywając spotkania między sobą na prowizorycznym boisku przy domu parafialnym. Niedługo potem zaczęto grywać w piłkę nożną...

Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zyndram” w Łącku

Związek Podhalan Oddział w Łącku

Łącki Oddział Związku bardzo prężnie działa na naszym terenie już siódmy rok, godnie reprezentując naszą Gminę podczas wielu uroczystości regionalnych i kościelnych. Jego członkowie chętnie pokazują się w strojach regionalnych, co dodatkowo podkreśla walory naszej „Małej Ojczyzny”.

Związek Podhalan Oddział w Łącku

Towarzystwo Miłosników Ziemi Łąckiej

Głównym celem działalności Towarzystwa jest propagowanie regionu, działalność edukacyjno - wychowawcza, charytatywna, wydawnicza, prowadzenie dokumentacji historyczno - fotograficznej, kultywowanie i zachowanie tradycji. Towarzystwo pielęgnuje tradycje niepodległościowe i narodowe, uczestniczy aktywnie w obchodach świąt narodowych i kościelnych.

Towarzystwo Miłosników Ziemi Łąckiej

Fundacja Rozwoju Gminy Łącko

W kwietniu 2004 r. aktem notarialnym została powołana Fundacja Rozwoju Gminy Łącko. Celem tej fundacji jest prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, nauki, edukacji, oświaty i wychowania...

Fundacja Rozwoju Gminy Łącko

Stowarzyszenie Amatorski Ruch Artystyczny Ziemi Łąckiej

Celem stowarzyszenia jest krzewienie, popularyzacja i wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego /ARA/, sztuki regionalnej, sztuki ludowej, popieranie ludzi związanych i działających w ARA.

Stowarzyszenie Amatorski Ruch Artystyczny Ziemi Łąckiej

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczawnicy

Szanowni Państwo ! Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1 % odpisu podatkowego za 2016 rok na rzecz naszej organizacji.  W deklaracji PIT prosimy wpisać nasz nr KRS 0000122345. Z góry dziękujemy za wsparcie !!! Zarząd Koła Nasze Koło od 23 lat działa na rzecz i w imieniu dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną....
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczawnicy