Organizacje pozarządowe

Ochotnicza Straż Pożarna w Łącku

Ochotnicza Straż Pożarna w Łącku należy do  najstarszych na Sądecczyźnie.  Została  założona już  w 1889 roku, a inicjatorami powołania straży byli ówczesny  burmistrz  miasteczka  Lenartowicz...

 Ochotnicza Straż... Czytaj więcej: Ochotnicza Straż Pożarna w Łącku

Stowarzyszenie Łącka Droga Owocowa

Idea Stowarzyszenia polega na promocji regionu o intensywnej produkcji owoców i ich przetworów (w tym napojów alkoholowych), aby zwiększyć bezpośrednią sprzedaż w gospodarstwach sadowniczych i w ten sposób podnieść dochód rolniczy, stabilizując dotychczasowe miejsca pracy.

 Stowarzyszenie Łącka... Czytaj więcej: Stowarzyszenie Łącka Droga Owocowa

Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zyndram” w Łącku

Już w 1946 roku jeszcze niezorganizowana młodzież łącka utworzyła sekcję piłki siatkowej rozgrywając spotkania między sobą na prowizorycznym boisku przy domu parafialnym. Niedługo potem zaczęto grywać w piłkę nożną...

 Gminny Ludowy Klub... Czytaj więcej: Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zyndram” w Łącku

Ludowy Klub Sportowy "Budowlani" w Jazowsku

Projekt zorganizowania LKS w Jazowsku pojawił się w roku 1970. Wobec przychylności działaczy powstał w Jazowsku Ludowy Zespół Sportowy Budowlani. Borykał się on jednak z problemami...

 Ludowy Klub Sportowy... Czytaj więcej: Ludowy Klub Sportowy "Budowlani" w Jazowsku

Ludowy Klub Sportowy "Górka" w Szczereżu

Ludowy Klub Sportowy "Górka" w Szczereżu powstał w 1981 r. dzięki pomocy nieżyjącego już wielkiego pasjonata Ludowych Klubów Sportowych Pana Rudolfa Pająka z Jadamwoli...

 Ludowy Klub Sportowy... Czytaj więcej: Ludowy Klub Sportowy "Górka" w Szczereżu

Uczniowski Klub Sportowy "Gol Łącko" w Łącku

Uczniowski Klub Sportowy "Gol Łącko" powstał w roku 2016. Trenerem drużyny jest Jan Mrówka...

 Uczniowski Klub Sportowy... Czytaj więcej: Uczniowski Klub Sportowy "Gol Łącko" w Łącku

Związek Podhalan Oddział w Łącku

Łącki Oddział Związku bardzo prężnie działa na naszym terenie godnie reprezentując naszą Gminę podczas wielu uroczystości regionalnych i kościelnych. Jego członkowie chętnie pokazują się w strojach regionalnych, co dodatkowo podkreśla walory naszej „Małej Ojczyzny”...

 Związek Podhalan... Czytaj więcej: Związek Podhalan Oddział w Łącku

Towarzystwo Miłosników Ziemi Łąckiej

Głównym celem działalności Towarzystwa jest propagowanie regionu, działalność edukacyjno - wychowawcza, charytatywna, wydawnicza, prowadzenie dokumentacji historyczno - fotograficznej, kultywowanie i zachowanie tradycji. Towarzystwo pielęgnuje tradycje niepodległościowe i narodowe, uczestniczy aktywnie w obchodach świąt narodowych i kościelnych.

 Towarzystwo Miłosników... Czytaj więcej: Towarzystwo Miłosników Ziemi Łąckiej

Fundacja Rozwoju Gminy Łącko

W kwietniu 2004 r. aktem notarialnym została powołana Fundacja Rozwoju Gminy Łącko. Celem tej fundacji jest prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, nauki, edukacji, oświaty i wychowania...

 Fundacja Rozwoju Gminy... Czytaj więcej: Fundacja Rozwoju Gminy Łącko
poprzednia
1 2