Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenie Amatorski Ruch Artystyczny Ziemi Łąckiej

Celem stowarzyszenia jest krzewienie, popularyzacja i wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego /ARA/, sztuki regionalnej, sztuki ludowej, popieranie ludzi związanych i działających w ARA.

 Stowarzyszenie Amatorski... Czytaj więcej: Stowarzyszenie Amatorski Ruch Artystyczny Ziemi Łąckiej

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczawnicy

Szanowni Państwo ! Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1 % odpisu podatkowego za 2016 rok na rzecz naszej organizacji.  W deklaracji PIT prosimy wpisać nasz nr KRS 0000122345. Z góry dziękujemy za wsparcie !!! Zarząd Koła Nasze Koło od 23 lat działa na rzecz i w imieniu dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną....
 Polskie Stowarzyszenie na... Czytaj więcej: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczawnicy

Grupa Rekonstrukcji Historycznych "Żandarmeria"

Grupa Rekonstrukcji Historycznych "Żandarmeria" powstała w 2014 roku. Członków grupy scala bezkompromisowa misja patriotyczna oparta na idei narodowej. Rekonstrukcje historyczną traktują jako swoiste narzędzie do szerzenia postaw patriotycznych...

 Grupa Rekonstrukcji... Czytaj więcej: Grupa Rekonstrukcji Historycznych "Żandarmeria"

Stowarzyszenie "Dolina Dunajca"

Wśród celów funkcjonowania Stowarzyszenia "Dolina Dunajca" można wskazać propagowanie agroturystyki wiejskiej, działalność wspomagającą naukę, oświatę, edukację i wychowanie, prowadzenie szkoleń...

 Stowarzyszenie Czytaj więcej: Stowarzyszenie "Dolina Dunajca"

Stowarzyszenie Promocji Tradycji i Kultury Ludowej "Kiyrpecki"

Stowarzyszenie Tradycji Promocji i Kultury Ludowej „Kiyrpecki” działa od 2017 roku. W jego ramach funkcjonuje zespół. Przez lata funkcjonowania skład zespołu powiększył się o dzieci, młodzież i dorosłych...

 Stowarzyszenie Promocji... Czytaj więcej: Stowarzyszenie Promocji Tradycji i Kultury Ludowej "Kiyrpecki"

Fundacja "I can fly"

Fundacja "I can fly" działa od roku 2019. Wśród celów jej funkcjonowania można wyróżnić: rozwój kultury fizycznej na terenie Polski,  promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną, rozwój różnych form sportu, organizowanie wyjazdów i obozów sportowych dla dzieci i młodzieży, działalność na rzecz organizacji, których celem statutowym jest...

Fundacja Czytaj więcej: Fundacja "I can fly"

Koło Gospodyń Wiejskich w Łącku

Koło Gospodyń Wiejskich w Łącku ma na celu zachowanie regionalnych tradycji i potraw oraz aktywny udział...

 Koło Gospodyń Wiejskich... Czytaj więcej: Koło Gospodyń Wiejskich w Łącku
1 2
następna