Stowarzyszenie Amatorski Ruch Artystyczny Ziemi Łąckiej

Stowarzyszenie działa od 2005 r. Na swoim koncie oprócz organizacji Kiermaszów Sztuki Ludowej i Kulinarnej oraz Klubu Sztuki Ludowej, posiada liczne wydawnictwa. Są to m.in.: publikacje twórczości lokalnych poetów - Stanisława Wąchały - "Kocham Cię Łącka Ziemio", Stanisława Klimka "I co cieszy, i co boli", album fotograficzny "Łącko dawniej i dziś" oraz "Łącko kwitnące talentami" - album promujący twórców regionu łąckiego.

Cel główny działalności stowarzyszenia jest realizowany poprzez:

 • Promowanie twórczości i wspieranie wartościowych przedsięwzięć
 • Gromadzenie materiałów dotyczących życia i twórczości artystycznej na terenie swojego działania
 • Przygotowywanie jubileuszy artystycznych
 • Pozyskiwanie eksponatów
 • Organizowanie wystaw zbiorowych, przeglądowych i tematycznych
 • Organizowanie koncertów
 • Wspieranie wartościowych programów edukacyjnych
 • Opieka nad młodymi talentami poprzez promowanie inicjatyw służących ich artystycznemu rozwojowi
 • Podtrzymanie tradycji i ciągłości kultury mniejszości narodowej
 • Udzielanie pomocy organizacjom społecznym w zakresie kultywowania tradycji i kultury mniejszości narodowej
 • Współdziałanie z organami rządowymi, władzami samorządowymi, osobami pełniącymi funkcje publiczne i organizacjami pozarządowymi.
 
Podziel się: