Zamówienia publiczne

Sekcja prezentuje bezpośrednie łącza do informacji o realizowanych przetargach, które zamieszczone są zarówno w Biuletynie Informacji Publicznej naszej Gminy jak i na stronie internetowej prowadzonej przez tutejszy Urząd.