Oferty inwestycyjne

Oferty inwestycyjne z Gminy Łącko są oferowane na portalu

 

Sprzedaż nieruchomości:

Przy sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Łącko obowiązuje forma przetargu zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Warunki zbycia nieruchomości obwieszcza się w ogłoszeniu o przetargu. W celu nabycia nieruchomości inwestor składa jedynie wniosek. Procedura sprzedaży trwa około 3 miesięcy (I przetarg). Jeżeli przetarg zakończy się wynikiem negatywnym w okresie nie krótszym niż 30 dni ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia przeprowadza się drugi przetarg, w którym Wójt Gminy może obniżyć cenę wywoławczą ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu. Jeżeli II przetarg zakończy się wynikiem negatywnym w okresie nie krótszym niż dwa tygodnie ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, można zbyć nieruchomość w drodze rokowań albo organizować kolejne przetargi.

Przy sprzedaży gruntów stanowiących własność osób fizycznych, po uzgodnieniu ceny z właścicielem można przystąpić do umowy notarialnej. Dokumenty wymagane so sporządzenia umowy przygotowuje właściciel nieruchomości.

U C H W A Ł A NR 36/2004 RADY GMINY W ŁĄCKU z dnia 17.08.2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko