Gmina Łącko podpisała umowę na realizację projektu pn. „Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku”

29 czerwca 2018 r. Gmina Łącko podpisała umowę na realizację projektu pn. „Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

Głównym celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie kulturowej tożsamości lokalnej wśród mieszkańców Gminy Łącko w szczególności wśród mieszkańców obszarów rewitalizowanych poprzez budowę Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku.

 

W ramach projektu powstanie obiekt, w którym można spędzić wolny czas, uczestniczyć w życiu kulturalnym Gminy oraz brać udział w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych. Projektowany obiekt pełnić będzie funkcje kulturalno-edukacyjne, organizowane będą w nim koncerty zespołów ludowych - dzieci i osób dorosłych, będzie to miejsce spotkań dla mieszkańców, do organizacji wydarzeń kulturalnych tj. zajęcia teatralne, zajęcia kulturalne, zajęcia muzyczne. Tym samym projekt przyczyni się do przeciwdziałania wykluczeniu kulturalnemu, zaktywizuje mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez zapewnienie dostępności do wysokiej jakości oferty usług kultury.

Całkowita wartość zadania zgodnie z podpisaną Umową o dofinansowanie: 31 227 959,97 zł

W tym wysokość dofinansowania: 5 990 880,53

Okres realizacji projektu: 2018-2020