Poprawa bazy sportowo –rekreacyjnej poprzez wykończenie budynku szatni przy stadionie w Szczereżu.

sz

 

Projekt "Poprawa bazy sportowo – rekreacyjnej poprzez wykończenie  budynku szatni przy stadionie  w Szczereżu" zrealizowano w ramach  Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora  żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Wartość całkowita zadania wyniosła  219 551,73 zł, w tym kwota dotacji - 172 440,00 zł.

Prace wykończeniowych i instalacyjne w budynku szatni przy stadionie w Szczereżu  objęły:
1. roboty budowlane wykończeniowe,
2. kanalizację sanitarną,
3. wodociąg,
4. wykonanie placów, chodników, drogi dojazdowej.

Rozbudowana infrastruktura sportowa  służy przede mieszkańcom wsi Szczereż, jak również mieszkańcom Jazowska i Czarnego Potoku. Korzystają z niego także mieszkańcy Gminy Łącko, turyści i  kluby przyjeżdżające na mecze.         

Zdjęcie 1 Budynek szatni przy stadionie w Szczereżu.
Zdjęcie 2 Budynek szatni przy stadionie w Szczereżu.
Zdjęcie 3 Budynek szatni przy stadionie w Szczereżu.
Zdjęcie 4 Boisko sportowe.
Zdjęcie 5 Boisko sportowe.