Zapytanie Ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO

Zapytanie Ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO. Znak Sprawy: RIR.271.2.1.2017 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań pn.

1. Modernizacja drogi gminnej nr 291985K „Łącko – Pożogi” (k/Orlika)  w m. Łącko.

2. Modernizacja drogi gminnej nr 292025K „Łącko – Strażacka”  w m. Łącko.

3. Modernizacja drogi gminnej nr 291841K „Jazowsko – Na Szczereż” w. m Jazowsko, Szczereż .

4. Modernizacja drogi gminnej nr291858K „Jazowsko – Do Starej Cegielni” w m . Jazowsko

Zadanie realizowane z udziłem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010.

Szczegóły w załączniku (pobierz).