Małopolskie świetlice wiejskie 2023 w Gminie Łącko

Obraz1

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Gmina Łącko w ramach konkursu pn. “Małopolskie świetlice wiejskie 2023” otrzymała dofinansowanie na zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Zarzecze. Całkowity koszt zakupu wyposażenia planowany jest na poziomie 31 990,00 zł, w tym dofinansowanie 22 393,00 zł. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 03.11.2023 r.

Zakupione wyposażenie będzie służyło ogółowi społeczności lokalnej i wpłynie na tworzenie atrakcyjniejszych warunków do rozwoju międzypokoleniowej integracji społecznej.

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. “Małopolskie świetlice wiejskie 2023”.