Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku

 

Obraz1

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

 

 W dniu 01.08.2023 r. Gmina Łącko podpisała umowę dot. dofinansowania zadania „Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku” w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Celem zadania jest wyposażenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku w podstawowe wyposażenie sal dydaktycznych oraz sprzęt wspomagający rozwój programów nauczania, rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej oraz wdrażanie nowoczesnych technologii. Dzięki niemu nastąpi poprawa jakości oraz wzmocnienie świadczonych usług kulturalnych i edukacyjnych placówki.

Termin realizacji zadania: 17.07.2023 r. – 11.12.2023 r.

Koszt całkowity zadania: 100 000,00 zł, w tym:

- wysokość dofinansowania: 80 000,00 zł

- wkład własny budżetu Gminy Łącko: 20 000,00 zł