Jakość powietrza:

Aktualności

24.01.2022 - XIV edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XIedycję konkursu „Polska wieśdziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami...

 

 XIV edycja konkursu... Czytaj więcej: XIV edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"
21.01.2022 - Zakończenie inwestycji „Remont drogi gminnej Zabrzeż – Kluczniki nr 291925 K w m. Zabrzeż w km 0+180 – 0+580”
Informujemy, że w dniu 24-12-2021 r. zakończono realizację inwestycji, na które Gmina Łącko otrzymała dotacje z budżetu państwa przeznaczone na usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych pn.: „Remont drogi gminnej Zabrzeż – Kluczniki nr 291925 K w m. Zabrzeż w km 0+180 – 0+580”. Zakres prac obejmował...
 Zakończenie inwestycji... Czytaj więcej: Zakończenie inwestycji „Remont drogi gminnej Zabrzeż – Kluczniki nr 291925 K w m. Zabrzeż w km 0+180 – 0+580”
21.01.2022 - Zakończenie inwestycji „Remont drogi gminnej Łącko – Czerniec Byniowa nr 292002 K w m. Łącko w km 0+422 – 0+842”
Informujemy, że w dniu 20-12-2021 r. zakończono realizację inwestycji, na które Gmina Łącko otrzymała dotacje z budżetu państwa przeznaczone na usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych pn.: „Remont drogi gminnej Łącko – Czerniec Byniowa nr 292002 K w m. Łącko w km 0+422 – 0+842”. Zakres prac obejmował...
 Zakończenie inwestycji... Czytaj więcej: Zakończenie inwestycji „Remont drogi gminnej Łącko – Czerniec Byniowa nr 292002 K w m. Łącko w km 0+422 – 0+842”
21.01.2022 - Zakończenie inwestycji „Odbudowa drogi gminnej Czerniec - Ciosówka nr 292044 K w m. Czerniec w km 0+000 - 0+550”
Informujemy, że w dniu 16-12-2021 r. zakończono realizację inwestycji, na które Gmina Łącko otrzymała dotacje z budżetu państwa przeznaczone na usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych pn.: „Odbudowa drogi gminnej Czerniec - Ciosówka nr 292044 K w m. Czerniec w km 0+000 - 0+550”.   Zakres prac obejmował...
 Zakończenie inwestycji... Czytaj więcej: Zakończenie inwestycji „Odbudowa drogi gminnej Czerniec - Ciosówka nr 292044 K w m. Czerniec w km 0+000 - 0+550”
21.01.2022 - Zakończenie inwestycji „Odbudowa drogi gminnej Zagorzyn – Leśna Skalica nr 292071 K w m. Zagorzyn w km 0+000 – 0+250”
Informujemy, że w dniu 16-12-2021 r. zakończono realizację inwestycji, na które Gmina Łącko otrzymała dotacje z budżetu państwa przeznaczone na usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych pn.: „Odbudowa drogi gminnej Zagorzyn – Leśna Skalica nr 292071 K w m. Zagorzyn w km 0+000 – 0+250”. Zakres prac obejmował...
 Zakończenie inwestycji... Czytaj więcej: Zakończenie inwestycji „Odbudowa drogi gminnej Zagorzyn – Leśna Skalica nr 292071 K w m. Zagorzyn w km 0+000 – 0+250”
21.01.2022 - Zakończenie inwestycji „Remont drogi gminnej Łazy Brzyńskie – Pod Prehybę nr 292215 K w m. Łazy Brzyńskie w km 0+000 – 1+000”
Informujemy, że w dniu 26-11-2021 zakończono realizację inwestycji, na które Gmina Łącko otrzymała dotacje z budżetu państwa przeznaczone na usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych pn.: „Remont drogi gminnej Łazy Brzyńskie – Pod Prehybę nr 292215 K w m. Łazy Brzyńskie w km 0+000 – 1+000”. Zakres prac...
 Zakończenie inwestycji... Czytaj więcej: Zakończenie inwestycji „Remont drogi gminnej Łazy Brzyńskie – Pod Prehybę nr 292215 K w m. Łazy Brzyńskie w km 0+000 – 1+000”
21.01.2022 - OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łącko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Łącko
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łącko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego w Gminie Łącko Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3...
 OGŁOSZENIE Wójta Gminy... Czytaj więcej: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łącko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Łącko
20.01.2022 - Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łącko na rok 2022
Informuję, iż w dniu 20.01.2022 r. dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łącko na rok 2022. Wyniki konkursu w formie Zarządzenia Wójta Gminy Łącko Nr 7/2022 z dnia 20.01.2022 r. zostały umieszczone na BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko oraz...
 Wyniki otwartego konkursu... Czytaj więcej: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łącko na rok 2022
20.01.2022 - Informacja - jak załatwić sprawy w UG Łącko

Szanowni Państwo,

w związku z kolejną falą pandemii i wyraźnym wzrostem zachorowań na SARS-CoV-2, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby wszelkie sprawy urzędowe załatwiać przez telefon, drogą elektroniczną, poprzez złożenie pisma w skrzynce podawczej umieszczonej w wejściu do budynku Urzędu Gminy lub w późniejszym terminie.

 Informacja - jak... Czytaj więcej: Informacja - jak załatwić sprawy w UG Łącko
poprzednia
1 2 3 4 ... 228