Jakość powietrza:

Aktualności

30.10.2020 - Ruszyły prace przy budowie wodociągu w Maszkowicach
Rozpoczęły się prace związane z budową wodociągu w Maszkowicach. Zadanie to w sumie będzie kosztować blisko 700 tys. zł i obejmuje wykonany już odwiert głębinowy, remont zbiornika zasilającego wraz wykonaniem przyłącza energetycznego, zakup ,,stróżówki” oraz rozpoczęte właśnie roboty przy budowie prawie 3,5 km sieci...
Ruszyły prace przy budowie wodociągu w Maszkowicach
29.10.2020 - INFORMACJA DLA OSÓB W IZOLACJI DOMOWEJ LUB KWARANTANNIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku realizuje pomoc osobom potrzebującym, zwłaszcza chorym, samotnym i niepełnosprawnym przebywającym w izolacji lub kwarantannie np. przy organizacji zakupów  w razie potrzeby prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łącku.

INFORMACJA DLA OSÓB W IZOLACJI DOMOWEJ LUB KWARANTANNIE
29.10.2020 - Informacja - jak załatwić sprawy w UG Łącko

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w zaistniałej sytuacji wszystkie wnioski składane w Urzędzie Gminy Łącko mogę być składane w formie elektronicznej lub osobiście do specjalnie przygotowanego pojemnika umieszczonego przy wejściu głównym budynku urzędu.

Informacja - jak załatwić sprawy w UG Łącko
27.10.2020 - Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych, w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie realizuje w latach 2017-2021 projekt  POIS.02.04.00-00-0180/16 pn. Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych, w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce"  nakierowany na ochronę siedlisk kserotermicznych oraz  gatunków nietoperzy. Głównym zadaniem w projekcie z zakresu ochrony...
Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych, w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce
26.10.2020 - Akcja - Wspieraj Seniora

Chcesz pomóc seniorowi? Masz czas i możliwość zrobienia zakupów osobie potrzebującej, umówić wizytę lekarską czy wyprowadzić psa na spacer? A może Ty jesteś seniorem i potrzebujesz wsparcia w codziennych czynnościach?

Informacja dotycząca prowadzonej akcji: https://wspierajseniora.pl/ 

INFOLINIA DLA SENIORÓW tel. 22 505 11 11

Akcja - Wspieraj Seniora
23.10.2020 - Gminne inwestycje na rzecz poprawy bazy infrastruktury szkolnej i sportowej.
Obecnie zmierzają ku końcowi prace związane z budową boiska sportowego przy SP w Szczereżu, a podobne zadanie przy SP w Obidzy zostało w ostatnim czasie zakończone. Obydwa przedsięwzięcia były możliwe dzięki pozyskanemu przez Gminę Łącko dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu w łącznej wysokości 739 600 zł. Obiekty te, mają w swoim...
Gminne inwestycje na rzecz poprawy bazy infrastruktury szkolnej i sportowej.
22.10.2020 - Odnowiono kapliczkę – krzyż przydrożny w Maszkowicach
                                                                                         Gmina Łącko zakończyła realizację projektu pn. „Odbudowa kapliczki przydrożnej w Maszkowicach”. Celem bezpośrednim odbudowy zabytkowej kapliczki było zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i...
Odnowiono kapliczkę – krzyż przydrożny w Maszkowicach
21.10.2020 - Cyfrowa Małopolska
Projekt „Cyfrowa Małopolska” jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1. lutego 2020 r. do 31. lipca 2021 r. Projekt jest...
Cyfrowa Małopolska
poprzednia 1 2 3 4 ... 188 następna