Jakość powietrza:

Aktualności

03.12.2021 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej

WÓJT GMINY ŁĄCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej – zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu Gminy Łącko w 2022 roku. Szczegółowe informacje...

 Otwarty konkurs ofert na... Czytaj więcej: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej
03.12.2021 - Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022

Za zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2021/2022 odpowiadają ich zarządcy. Drogi znajdujące się na terenie Gminy Łącko posiadają różnych zarządców. Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku. Gminę przecinają ponadto drogi powiatowe i droga wojewódzka...

 Zimowe utrzymanie dróg w... Czytaj więcej: Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022
03.12.2021 - Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT NOWOSĄDECKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu...

 Punkty nieodpłatnej... Czytaj więcej: Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji
02.12.2021 - Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Łącko na lata 2021-2030

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy projekt Strategii Rozwoju Gminy Łącko na lata 2021-2030, uzupełniony o uwagi otrzymane od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Po zakończeniu procesu i analizie przedstawionych uwag opracowana zostanie finalna wersja dokumentu Strategii...

 Konsultacje projektu... Czytaj więcej: Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Łącko na lata 2021-2030
30.11.2021 - Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łącko w roku 2022 Wójt Gminy Łącko przyjmuje zgłoszenia uczestnictwa w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o...

 Nabór przedstawicieli... Czytaj więcej: Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej
30.11.2021 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łącko w roku 2022
WÓJT GMINY ŁĄCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łącko w roku 2022 oraz zaprasza do składania ofert. Szczegółowe informacje o rodzajach zadań, wysokości środków przeznaczonych na ich realizację oraz inne szczegółowe informacje do pobrania poniżej. Załączniki do pobrania: Zarządzenie Nr...
 Otwarty konkurs ofert na... Czytaj więcej: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łącko w roku 2022
27.11.2021 - OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łącko

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łącko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Łącko. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III...

 OGŁOSZENIE Wójta Gminy... Czytaj więcej: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łącko
26.11.2021 - Skatepark nad Dunajcem w Łącku już czeka na miłośników rolek, deskorolek, rowerów BMX i hulajnóg

W ostatnich dniach zakończono budowę i dokonano odbioru skateparku, który znajduje się tuż przy niedawno powstałym pumptracku, i który będzie służył do jazdy na deskorolkach, rolkach, hulajnogach czy rowerach BMX. W skład obiektu o powierzchni 620 m2 wykonanego w technologii nawierzchni betonowej wchodzą takie elementy modułowe jak...

 Skatepark nad Dunajcem w... Czytaj więcej: Skatepark nad Dunajcem w Łącku już czeka na miłośników rolek, deskorolek, rowerów BMX i hulajnóg
24.11.2021 - Nowy radiowóz zasilił dzisiaj flotę starosądeckiego komisariatu policji

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste przekazanie radiowozu marki volkswagen transporter funkcjonariuszom Komisariat Policji w Starym Sączu, którzy działają na terenie gminy Łącko, Sary Sącz i Podegrodzie. Zakup pojazdu o wartości ponad 200 tys. zł został sfinansowany ze środków...

 Nowy radiowóz zasilił... Czytaj więcej: Nowy radiowóz zasilił dzisiaj flotę starosądeckiego komisariatu policji
poprzednia
1 2 3 4 ... 224