Jakość powietrza:

Aktualności

25.11.2022 - Wnioski o zakup węgla w cenach preferencyjnych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) oraz przystąpieniem Gminy Łącko do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych Wójt Gminy Łącko informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o zakup węgla w cenach preferencyjnych od dnia 28 listopada 2022 r. Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby...

 Wnioski o zakup węgla w... Czytaj więcej: Wnioski o zakup węgla w cenach preferencyjnych
25.11.2022 - Wójt Gminy Łącko informuje o możliwości składania wniosków na dofinansowanie do wymiany starych źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne kotły na gaz.
O dofinansowanie mogą starać się właściciele nieruchomości zlokalizowanych w Łącku, Czerńcu i Zabrzeży, na których terenie powstaje sieć gazownicza. Miejsce złożenia wniosku: Urząd Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445, pokój nr 2. PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM UDZIELANIA DOTACJI. Regulamin udzielania...
 Wójt Gminy Łącko... Czytaj więcej: Wójt Gminy Łącko informuje o możliwości składania wniosków na dofinansowanie do wymiany starych źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne kotły na gaz.
25.11.2022 - Dostępne Mieszkanie - program wsparcia

Dostępne Mieszkanie jest programem realizowanym przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Inicjatywa skierowana jest do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie...

 
 Dostępne Mieszkanie -... Czytaj więcej: Dostępne Mieszkanie - program wsparcia
23.11.2022 - Gmina Łącko otrzymała grant w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"

Gmina Łącko w ramach projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych "Dostępny samorząd - granty" otrzymała grant w wysokości 98 334,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. "Dostępny Urząd". Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie...

 Gmina Łącko otrzymała... Czytaj więcej: Gmina Łącko otrzymała grant w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"
23.11.2022 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu zaprasza do konsultacji społecznych

Szanowni Państwo! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu zaprasza do konsultacji społecznych i zgłaszania uwag w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 (LSR) w zakresie wprowadzenia zmian w budżecie. Wobec powyższego...

 Stowarzyszenie Lokalna... Czytaj więcej: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu zaprasza do konsultacji społecznych
22.11.2022 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej – zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu Gminy Łącko w 2023 roku
 Otwarty konkurs ofert na...
22.11.2022 - KOMUNIKAT o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i wskazuje na wystąpienie przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 dla stężenia 24-godzinnego w dniu 22.11.2022 r. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania znajdują się pod tym adresem.
 KOMUNIKAT o ryzyku... Czytaj więcej: KOMUNIKAT o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10
21.11.2022 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łącko w roku 2023
WÓJT GMINY ŁĄCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łącko w roku 2023 oraz zaprasza do składania ofert. Szczegółowe informacje o rodzajach zadań, wysokości środków przeznaczonych na ich realizację oraz inne szczegółowe informacje do pobrania poniżej. Załączniki do pobrania: Zarządzenie Nr...
 Otwarty konkurs ofert na... Czytaj więcej: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łącko w roku 2023
21.11.2022 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łącko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Łącko - Części „B” Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia...
 Ogłoszenie Wójta Gminy... Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
poprzednia
1 2 3 4 ... 251