Aktualności

19.06.2019 - Świadczenie wychowawcze (500+) od 1 lipca 2019 r.
Zgodnie ze zmianami świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 r. będzie przysługiwało wszystkim dzieciom bez względu na osiągany przez rodzinę dochód do 18 roku życia dziecka. Zmiany w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin: 1. Brak wymogu ustalania...
Świadczenie wychowawcze (500+) od 1 lipca 2019 r.
18.06.2019 - Relacja z Pikniku Rodzinnego "Powitanie lata"
W niedzielę 16 czerwca nad Dunajcem w Łącku miał miejsce Piknik Rodzinny pod nazwą „Powitanie lata”. Imprezę otworzył Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina, a chwilę później na scenie zaprezentował się zespół „Małe Łącko” pod kierownictwem Pani Marii Gorczowskiej. Następnie rozpoczęła się część sportowa pikniku, podczas...
Relacja z Pikniku Rodzinnego
17.06.2019 - Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Łącko!
Podczas dzisiejszej Sesji Rady Gminy Łącko Wójt Jan Dziedzina przedstawił zgromadzonym Raport o stanie Gminy za 2018 r. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła sprawozdanie Wójta i przedstawiła Radzie Gminy Łącko wniosek o udzieleniu Wójtowi absolutorium. Skarbnik Gminy – Pani Edyta Marczyk odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej o...
Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Łącko!
14.06.2019 - Uwaga na Barszcz Sosnowskiego
Barszcz Sosnowskiego jest zaliczany do roślin inwazyjnych i występuje na terenie całej Polski. Najczęściej barszcz Sosnowskiego spotkać można wzdłuż strumieni wodnych, na skarpach rowów, na obrzeżach pól i lasów oraz na łąkach i pastwiskach. Jak rozpoznać barszcz Sosnowskiego? Gatunek ten uznawany jest za jedną z największych roślin...
Uwaga na Barszcz Sosnowskiego
14.06.2019 - Piknik Rodzinny „Powitanie lata”

W niedzielę 16 czerwca br. serdecznie zapraszamy rodziny z dziećmi na Piknik Rodzinny „Powitanie lata” nad Dunajcem!

Start o godz. 14.00.

Program wraz z zaplanowanymi atrakcjami znajdują się na załączonym plakacie.

Piknik Rodzinny „Powitanie lata”
13.06.2019 - Komunikat Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku

W związku z wysokimi temperaturami, brakiem opadów atmosferycznych oraz obniżeniem się poziomu wód, Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku zwraca się z uprzejmą prośbą o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody (nie podlewania trawników i krzewów), aby wystarczyło wody do celów spożywczych i higienicznych.

                           Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku

Komunikat Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku
11.06.2019 - Informacja o odpracowaniu 21 Czerwca przez pracowników Urzędu Gminy Łącko

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Łącko oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku w dniu 21 czerwca br. Urząd Gminy Łącko i Ośrodek Pomocy Społecznej będą nieczynne.

Dzień ten odpracowany zostanie w sobotę – 15 czerwca, kiedy to pracownicy będą przyjmować w godzinach od 07.00 do 15.00.

Informacja o odpracowaniu 21 Czerwca przez pracowników Urzędu Gminy Łącko
11.06.2019 - Gmina Łącko z promesą o wartości 150 tys. zł na modernizację dróg dojazdowych do pól
5 czerwca, podczas odbywającego się w Krakowie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast Małopolski, miało miejsce uroczyste wręczenie promes w ramach środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Gmina Łącko otrzymała promesę na kwotę 150 tys. zł. z przeznaczeniem na...
Gmina Łącko z promesą o wartości 150 tys. zł na modernizację dróg dojazdowych do pól
10.06.2019 - Gminne zawody sportowo-pożarnicze
9 czerwca 2019 r. na stadionie sportowym w Podegrodziu odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze dla męskich i kobiecych drużyn pożarniczych. W zawodach wystartowało 17 drużyn z gmin: Łącko, Podegrodzie. Klasyfikacja generalna w Gminie Łącko przedstawia się następująco:   Grupa A: I miejsce - OSP Zagorzyn II miejsce - OSP Obidza III...
Gminne zawody sportowo-pożarnicze

Jakość powietrza: