Jakość powietrza:

Aktualności

09.10.2023 - Bezpłatny transport dla mieszkańców gminy Łącko w dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

Mieszkańcy naszej gminy będą głosować w 13 obwodach wyborczych. Osiem lokali obwodowych komisji wyborczych umożliwia głosowanie osobom niepełnosprawnym

 Bezpłatny transport dla... Czytaj więcej: Bezpłatny transport dla mieszkańców gminy Łącko w dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku
09.10.2023 - Ważna informacja dla mieszkańców MASZKOWIC i KADCZY w związku z nadchodzącymi wyborami do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum.

Informujemy, że w naszej gminie powstały dwa nowe obwody głosowania:

Dla mieszkańców Maszkowic utworzony został obwód nr 13 z lokalem wyborczym w Szkole Podstawowej w Maszkowicach.

Dla mieszkańców Kadczy utworzony został obwód nr 12 z lokalem wyborczym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kadczy.

Dzięki temu mieszkańcy Maszkowic i Kadczy będą mogli głosować bliżej miejsca zamieszkania. Do tej pory musieli udawać się do odległych lokali wyborczych w Łącku i Jazowsku.

Szczegóły nowych obwodów głosowania i ich granic znajdują się w załączniku do Postanowienia Komisarza Wyborczego nr 186/2023 z 29 maja 2023 r. (dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy  Łącko).

 Ważna informacja dla...
07.10.2023 - Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku gradu
Informacja o wydłużeniu terminu składania wniosków do 10 października 2023 r. Wójt Gminy Łącko informuje, że Urząd Wojewódzki w Krakowie wyraził ponownie zgodę na przedłużenie terminu składania wniosku o oszacowanie strat powstałych w wyniku gradobicia.  W związku z tym rolnicy, którzy nie dokonali jeszcze zbioru owoców z drzew, a...
 Informacja dla rolników... Czytaj więcej: Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku gradu
06.10.2023 - OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łącko
WÓJT GMINY ŁĄCKO informuje, że w dniach od 6 października 2023 r. do 28 października 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko został wywieszony wykaz obejmujący część nieruchomości położonej w miejscowości: - Maszkowice stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 822 która to została przeznaczona do zbycia,...
 OGŁOSZENIE Wójta Gminy... Czytaj więcej: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łącko
04.10.2023 - Zawiadomienie - Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn:„Budowa obwodnicy Łącka”
Nasz znak: PNO.6220.9.2022 Łącko, 04.10.2023 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2023 r. poz. 1094 z późn.zm.), w związku z art. 49, art. 9,...
 Zawiadomienie -... Czytaj więcej: Zawiadomienie - Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn:„Budowa obwodnicy Łącka”
02.10.2023 - Przekazanie sprzętu dla 12 jednostek OSP

2 października 2023 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu i wyposażenia zakupionego dla 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Gminy Łącko. Zakup był możliwy dzięki środkom finansowym przekazanym z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

 Przekazanie sprzętu dla... Czytaj więcej: Przekazanie sprzętu dla 12 jednostek OSP
02.10.2023 - Ćwiczenia taktyczno-bojowe dla jednostek z terenu Gminy Łącko

30 września 2023 roku odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe dla jednostek z terenu Gminy Łącko. Nasza jednostka uczestniczyła trzema zastępami: GBA-Rt, GCBA oraz SBus. Teren ćwiczeń miejscowość Łącko. Należy podkreślić, że uczestnicy ćwiczeń nie znali wcześniej założeń – dopiero w trakcie dojazdu na poszczególne miejsca ćwiczeń otrzymywali informację o zadaniach jakie mieli wykonać. Działania medyczne były oceniane przez Ratowników Medycznych natomiast pozostałe elementy oceniał Komendant Gminny.

 Ćwiczenia... Czytaj więcej: Ćwiczenia taktyczno-bojowe dla jednostek z terenu Gminy Łącko
29.09.2023 - Uroczyste zakończenie realizacji projektu pn. Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych

Dzisiaj na Rynku w Łącku miało miejsce uroczyste podsumowanie realizacji projektu pn. Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych, na którym licznie wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa. Współgospodarzem spotkania był Wójt Gminy Łącko Pan Jan Dziedzina.

 Uroczyste zakończenie... Czytaj więcej: Uroczyste zakończenie realizacji projektu pn. Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych
28.09.2023 - Kolejne inwestycje zrealizowane w Jazowsku
Dobiegły końca prace związane z modernizacją drogi gminnej  zlokalizowanej przy Kościele Parafialnym w Jazowsku. Droga stanowi połączenie komunikacyjne z drogą wojewódzką nr 969 Stary Sącz – Nowy Targ. Zakres robót obejmował wzmocnienie podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku dł. 700mb, umocnienie rowu...
 Kolejne inwestycje... Czytaj więcej: Kolejne inwestycje zrealizowane w Jazowsku