Jakość powietrza:

Aktualności

19.01.2023 - Spotkanie konsultacyjne dotyczące funduszy unijnych

W najbliższy wtorek (24 stycznia 2023 r.) w godz. 8:30-11:00 w urzędzie gminy odbędą się bezpłatne konsultacje dotyczące funduszy unijnych, podczas których specjaliści z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nowym Sączu będą przedstawiali informacje na temat bieżących możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich, w tym środków na:

  • założenie firmy,
  • rozwój działalności gospodarczej,
  • szkolenia i doradztwo,
  • aktywizację zawodową
  • JST mogą również uzyskać informacje nt. Partnerstwa Publiczno- Prywatnego (PPP).

Z konsultacji mogą skorzystać osoby zainteresowane tematyką unijną, w tym społeczność lokalna:

  • osoby fizyczne,
  • przedsiębiorcy,
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.
 Spotkanie konsultacyjne... Czytaj więcej: Spotkanie konsultacyjne dotyczące funduszy unijnych
18.01.2023 - Ogłoszenie dotyczące spotkania w sprawie planowanej Obwodnicy Łącka

W związku ze złożonym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Łącka” zapraszam zainteresowane osoby na spotkanie informacyjne celem zapoznania się z przebiegiem preferowanego wariantu obwodnicy.

Spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2023 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku o godzinie 17.00.

 Ogłoszenie dotyczące...
16.01.2023 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
WÓJT GMINY ŁĄCKO informuje, że w dniach od 16 stycznia 2023 r. do 7 lutego 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w miejscowościach: - Maszkowice (dz. ewid. nr 822) przeznaczonej do dzierżawy na okres do 5 lat, - Jazowsko (cz. dz. ewid. nr 859/6) przeznaczonej do dzierżawy na...
 Ogłoszenie Wójta Gminy... Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
13.01.2023 - Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łącko na rok 2023
Informuję, iż w dniu 10.01.2023 r. dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łącko na rok 2022. Wyniki konkursu w formie Zarządzenia Wójta Gminy Łącko Nr 2/2022 z dnia 12.01.2023 r. zostały umieszczone na BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko oraz...
 Wyniki otwartego konkursu... Czytaj więcej: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łącko na rok 2023
13.01.2023 - Zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych tylko dla ogrzewających domy i mieszkania gazem ziemnym
Zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych tylko dla ogrzewających domy i mieszkania gazem ziemnym dostarczanym za pomocą sieci gazowej (wyłącznie dla celów grzewczych nie ma możliwości zwrotu podatku VAT używanego do gotowania czy podgrzewania wody). Głównym źródłem ogrzewania zgłoszonym do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku musi...
 Zwrot podatku VAT dla... Czytaj więcej: Zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych tylko dla ogrzewających domy i mieszkania gazem ziemnym
13.01.2023 - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

 Program Operacyjny Pomoc... Czytaj więcej: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021 Plus
13.01.2023 - Informacja na temat parkowania w obrębie rynku w Łącku
Od pewnego czasu prowadzimy działania zmierzające do uporządkowania kwestii długotrwałego parkowania w obrębie ścisłego centrum Łącka. Zdajemy sobie sprawę, że z racji wielorakich funkcji, jakie pełni Łącko, które stało lokalnym „mini centrum” coraz większym problemem były pojazdy pozostawiane w ww. rejonie na cały dzień, a...
 Informacja na temat... Czytaj więcej: Informacja na temat parkowania w obrębie rynku w Łącku
11.01.2023 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi doradczej w zakresie dostępności w ramach projektu "Dostępny samorząd – granty"

Wójt Gminy Łącko zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi doradczej w zakresie dostępności w ramach przedsięwzięcia "Dostępny Urząd" realizowanego w ramach projektu "Dostępny samorząd – granty".

 Zapytanie ofertowe na... Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi doradczej w zakresie dostępności w ramach projektu "Dostępny samorząd – granty"
11.01.2023 - Konkurs "Mecenat Małopolski"

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert, na realizację zadań z dziedziny kultury. Do 30 stycznia 2023 roku można składać oferty w ramach otwartego konkursu pod nazwą „Mecenat Małopolski – I edycja”. Każdy uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę, a maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 80 tys. zł. W ramach konkursu wspierane będą...

 
 Konkurs Czytaj więcej: Konkurs "Mecenat Małopolski"