Jakość powietrza:

Aktualności

07.02.2023 - OGŁOSZENIE
Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny zaprasza do konsultacji społecznych dokumentu Diagnozy Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego. Miejsce i termin przeprowadzenia konsultacji: Urząd Gminy Łącko Łącko 445 15 lutego (środa) w godz. 08:30 – 11:30  Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez wszystkich mieszkańców oraz...
OGŁOSZENIE Czytaj więcej: OGŁOSZENIE
06.02.2023 - OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łącko
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łącko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Łącko   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III...
 OGŁOSZENIE Wójta Gminy... Czytaj więcej: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łącko
31.01.2023 - Zimowe Utrzymanie Dróg - 2022 r.

Za zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2022/2023 odpowiadają ich zarządcy. Drogi znajdujące się na terenie Gminy Łącko posiadają różnych zarządców. Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku. Gminę przecinają ponadto drogi powiatowe i drogi wojewódzkie.

Za utrzymanie dróg wewnętrznych, prywatnych na terenie Gminy Łącko, nie będących własnością Gminy Łącko odpowiadają ich właściciele. To oni powinni zadbać o przejezdność tych dróg w okresie zimy, ich odśnieżanie i posypywanie solą i piaskiem. 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łącko - POBIERZ

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Łącko - POBIERZ

 Zimowe Utrzymanie Dróg -...
24.01.2023 - Pozyskaliśmy pierwsze dofinansowanie w 2023 r. W Maszkowicach przystępujemy do realizacji kolejnego etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej
W Nowy Rok wchodzimy z dobrymi wiadomościami. Wczoraj w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu Zastępca Wójta Gminy Łącko Pan Paweł Dybiec z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kozłowskiego odebrał pamiątkowy czek na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maszkowice – etap IIB...
 Pozyskaliśmy pierwsze... Czytaj więcej: Pozyskaliśmy pierwsze dofinansowanie w 2023 r. W Maszkowicach przystępujemy do realizacji kolejnego etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej
24.01.2023 - Nabór do programu "MALUCH+" 2022-2029
Wojewoda Małopolski informuje, że w dniu 19 stycznia 2023 roku Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022–2029 oraz zachęca przedstawicieli samorządów i podmiotów sektora prywatnego do udziału w Programie. Nowa odsłona Programu...
 Nabór do programu... Czytaj więcej: Nabór do programu "MALUCH+" 2022-2029
24.01.2023 - Informacja dotycząca projektowanej obwodnicy Łącka
W dniu 20 stycznia 2023 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące „Budowy Obwodnicy Łącka”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, firmy, która na ich zlecenie wykonała „wielowariantową koncepcję obwodnicy”, a także liczna grupa mieszkańców...
 Informacja dotycząca... Czytaj więcej: Informacja dotycząca projektowanej obwodnicy Łącka
19.01.2023 - Spotkanie konsultacyjne dotyczące funduszy unijnych

W najbliższy wtorek (24 stycznia 2023 r.) w godz. 8:30-11:00 w urzędzie gminy odbędą się bezpłatne konsultacje dotyczące funduszy unijnych, podczas których specjaliści z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nowym Sączu będą przedstawiali informacje na temat bieżących możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich, w tym środków na:

  • założenie firmy,
  • rozwój działalności gospodarczej,
  • szkolenia i doradztwo,
  • aktywizację zawodową
  • JST mogą również uzyskać informacje nt. Partnerstwa Publiczno- Prywatnego (PPP).

Z konsultacji mogą skorzystać osoby zainteresowane tematyką unijną, w tym społeczność lokalna:

  • osoby fizyczne,
  • przedsiębiorcy,
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.
 Spotkanie konsultacyjne... Czytaj więcej: Spotkanie konsultacyjne dotyczące funduszy unijnych
18.01.2023 - Ogłoszenie dotyczące spotkania w sprawie planowanej Obwodnicy Łącka

W związku ze złożonym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Łącka” zapraszam zainteresowane osoby na spotkanie informacyjne celem zapoznania się z przebiegiem preferowanego wariantu obwodnicy.

Spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2023 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku o godzinie 17.00.

 Ogłoszenie dotyczące...
16.01.2023 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
WÓJT GMINY ŁĄCKO informuje, że w dniach od 16 stycznia 2023 r. do 7 lutego 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w miejscowościach: - Maszkowice (dz. ewid. nr 822) przeznaczonej do dzierżawy na okres do 5 lat, - Jazowsko (cz. dz. ewid. nr 859/6) przeznaczonej do dzierżawy na...
 Ogłoszenie Wójta Gminy... Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko